Oznam – potvrdenie absolventa o pozdĺžnostiach

Oznam – potvrdenie absolventa o pozdĺžnostiach
Upozorňujeme študentov končiacich ročníkov (3. ročník bakalárske a 2. ročník inžinierske štúdium) denného aj externého štúdia, že k úspešnému ukončeniu štúdia je potrebné odovzdať na študijnom oddelení FVT TUKE so sídlom v Prešove (ďalej len FVT TUKE) Potvrdenie absolventa o pozdĺžnostiach. Toto potvrdenie si môžete stiahnuť na http://fvt.tuke.sk/studenti/dokumetny