Slávnostná promócia absolventov

Slávnostná promócia absolventov
Pozývame Vás na slávnostnú promóciu absolventov inžinierskeho štúdia Fakulty výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove 8. júna 2018 (piatok) o 9,00 hod. pre zameranie: denné štúdium PPVT, 8. júna 2018 (piatok) o 11,00 hod. pre zameranie: denné štúdium MV, PgT, MaDTZ, OZE.