Informácie k zápisom na štúdium v akademickom roku 2018/2019

Informácie k zápisom na štúdium v akademickom roku 2018/2019
Zápisy na štúdium budú uskutočňované cez IS MAIS (e-zápis). E-zápis na štúdium je určený pre zápis do 2., 3. a 4. ročníka bakalárskeho štúdia a všetky ročníky inžinierskeho štúdia. Zápis sa týka všetkých študentov, teda aj tých, ktorí už vyčerpali štandardnú dĺžku štúdia, alebo majú prerušené štúdium a pokračujú v štúdiu v akademickom roku 2018/2019.