Informácie k zápisom predmetov štúdia v akademickom roku 2018/2019

Informácie k zápisom predmetov štúdia v akademickom roku 2018/2019
Zápis predmetov štúdia pre 2., 3. a 4. ročník bakalárskeho štúdia a 2. ročník inžinierskeho štúdia bude sprístupnený od 09.07.2018 do 20.08.2018. Vzhľadom na prebehujúce spracovávanie prihlášok na inžinierske štúdium študijným oddelením zápis predmetov štúdia pre 1. ročník inžinierskeho štúdia bude sprístupnený od 20.07.2018 do 20.08.2018.