Najlepšie práce Študentskej vedeckej konferencie v ak. r. 2017/2018

Najlepšie práce Študentskej vedeckej konferencie v ak. r. 2017/2018
Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho Fondu ocenil týchto študentov za najlepšie práce Študentskej vedeckej konferencie v ak. roku 2017/2018. Tomáš Čakurda, Ján Timko, Matúš Figula, Michal Šesták, Lucia Stempáková.