Prijímacie konanie na akademický rok 2020/2021
FVT

Termín podanie prihlášok na bakalárske štúdium:  31.05.2020

Podmienky prijatia na bakalárske štúdium *.pdf

E-prihláška

SKÔR NEŽ ZAČNEME S PRIHLÁŠKOU: DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
K prihláške na štúdium stačí doložiť neoverené kópie (skeny) dokumentov v elektronickej podobe prostredníctvom MAIS (Modulárny Akademický informačný Systém). Overené dokumenty a potvrdenia uchádzači doručia dodatočne, keď to situácia bude umožňovať.