ZMENA - Predĺženie termínu podania prihlášok: Prijímacie konanie na akademický rok 2020/2021
FVT

Termín podania prihlášok na bakalárske a inžinierske štúdium: predĺžený do 31.08.2020 !

Podmienky prijatia na bakalárske štúdium *.pdf

Podmienky prijatia na inžinierske štúdium *.pdf

E-prihláška

SKÔR NEŽ ZAČNEME S PRIHLÁŠKOU: DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
K prihláške na štúdium stačí doložiť neoverené kópie (skeny) dokumentov v elektronickej podobe prostredníctvom MAIS (Modulárny Akademický informačný Systém). Overené dokumenty a potvrdenia uchádzači doručia dodatočne, keď to situácia bude umožňovať.