Pokrok a inovácie

Neustály pokrok a inovácie sú hnacím motorom pre vedecko výskumnú činnosť zamestnancov FVT, ktorá ústi to vývoja nových výrobkov a zariadení v podobe úžitkových vzorov a patentov.

Flexibilná konštrukcia ramena osi robota. PÚV 7976

Úžitkový vzor SK 7976 Y1/ - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2018. - 3 s..

  • Pôvodca patentu:
    MICHALIK, Peter - ZAJAC, Jozef - MITAĽOVÁ, Zuzana - FECKO, Tibor

Chápadlo s vymeniteľnými čeľusťami a s ramenami ovládanými kľukovým mechanizmom poháňaným elektrickým servopohonom

Úžitkový vzor SK 8025 Y1/ - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2018. - 4 s..

  • Pôvodca patentu:
    MICHALIK, Peter - HATALA, Michal - MITAĽOVÁ, Zuzana - AMBROZY, Martin

Automatický razidlový stroj na tlač ochranného znaku na záverečných diplomoch

Patentový spis SK 288533 B6/ - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2018. - 4 s..

  • Pôvodca patentu:
    MICHALIK, Peter - ZAJAC, Jozef - HATALA, Michal - AMBROZY, Martin - ANDREJKO, Peter