Ing. Darina Dupláková, PhD.

Ing. Darina Dupláková, PhD.

V aktuálnom čísle časopise ŽIVOT č.24/11.6.2020 nájdete článok  "SÚHRN DOBRÝCH NÁHOD"o našej kolegyni Ing. Darine Duplákovej, PhD. - nositeľke ocenenia Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov.