News

July 2020
Naše prvé lastovičky SAP Akadémie.
 • Top news

Gratulujeme študentom FVT TUKE k úspešnému absolvovaniu SAP Akadémie a prajeme Vám veľa pracovných úspechov. Súčasne sa chceme poďakovať za spoluprácu UPJŠ a pani Ing. Slávke Šimkovej, PhD. a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity. Vďaka patrí aj Ing. Mgr. Annamárií Behúnovej, PhD., ktorá bola patrónkou našich študentov počas celého akademického roka.

Read more
Doc. Ing. Ján Duplák, PhD.
 • Top news

Dňa 19.06.2020 zasadala na pôde Technickej univerzity v Košiciach Vedecká rada TUKE, počas ktorej bol slávnostne odovzdaný dekrét o udelení titulu docent nášmu kolegovi Ing. Jánovi Duplákovi, PhD. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom vedeckom rozvoji!

Read more
Ing. Darine Duplákovej, PhD.
 • Top news

V aktuálnom čísle časopise ŽIVOT č.24/11.6.2020 nájdete článok "SÚHRN DOBRÝCH NÁHOD"o našej kolegyni Ing. Darine Duplákovej, PhD. - nositeľke ocenenia Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov.

Read more
INFORMÁCIA PRE UCHÁDZAČOV - Termíny podania prihlášok
 • Top news

bakalárske štúdium: 10.07.2020 inžinierske štúdium: 13.07.2020

Read more
FVT výraba ochranné štíty a masky - FVT darovala prešovským hasičom celotvárové ochranné štíty
 • Top news

Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove darovala prešovským hasičom celotvárové ochranné štíty, vyrábané pomocou 3D tlačiarne. Do tejto záslužnej činnosti sa zapájajú aj študenti.

Read more
 • Top news

The application for accommodation is submitted electronically in the MAIS system (http://student.tuke.sk) from 1 June 2020 to 31 July 2020.

Read more
Výroba ochranných štítov na boj proti COVID-19 na pôde Fakulty výrobných technológií
 • Top news

V poslednom období celý svet zvádza boj s ochorením COVID-19 a tiež aj s veľkým nedostatkom ochranných pomôcok slúžiacich nie len na ochranu obyvateľov krajiny, ale taktiež na ochranu pracovníkov v zdravotníckej, sociálnej alebo inej sfére. V tomto boji sa zo všetkých síl snaží pomáhať aj Fakulta výrobných technológií. Úsilie a intenzívna práca našich zamestnancov začína v posledných dňoch prinášať viac a viac výsledkov v podobe hotových ochranných pomôcok určených na boj proti COVID-19.

Read more
3D tlačou proti COVID-19 aj na Fakulte výrobných technológii
 • Top news

Nový projekt s názvom Pomoznemocnici.sk, ktorý dáva možnosť ľudom pracujúcim s 3D tlačiarňami vytvárať pre pracovníkov v zdravotníctve ochranné masky z plexiskla. Do tohto výnimočného projektu sa v týchto dňoch zapojila aj Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, ktorá sa vo svojom Laboratóriu reverzného inžinierstva podieľa práve na výrobe týchto špeciálnych ochranných masiek.

Read more
INFORMÁCIA PRE UCHÁDZAČOV
 • Top news

Podávanie prihlášok na štúdium na Technickej univerzite v Košiciach počas obmedzení spôsobených širením vŕusu COVID-19

Read more
Automatizácia a robotizácia pre výrobné procesy 21. storočia
 • Top news

Predmet výskumu: výskum teplotných vplyvov materiálov určených pre oblasť aditívnych technológií so zameraním na SLM metódu, výskum v oblasti testovania nových materiálov inovatívnymi NDT metódami výskum využitia konvolučných sietí v oblasti rozpoznávania obrazov strojových súčiastok, výskum v oblasti trénovania neurónových sietí prostredníctvom 3D modelov súčiastok a výrobkov

Read more
Annual Meeting 2020 of the project SME 4.0
 • Top news

From 19-20 February 2020 the Technical University in Kosice (Slovakia) hosted the 4th Annual Meeting of the EU project "SME 4.0 - Industry 4.0 for SMEs".

Read more
The EUR ING
 • Top news

The EUR ING (European Engineer / Euroengineer) is a Europe-wide recognized equivalent of technical higher education. It is considered to be a guarantee of the professional and social quality of a European engineer education. The certificate allows the unlimited mobility of engineers in the world and at the same time it addresses the issue of recognition of qualifications between countries in Europe and all over the world.

Read more