FAKULTA VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ
SO SÍDLOM V PREŠOVE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

Oznamy

  • Staršie

Pridaj sa k nám

71 partnerov
z praxe

4338 úspešných
absolventov

31 špecializovaných
laboratórií

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove je jedna z deviatich fakúlt Technickej univerzity v Košiciach, ktorá patrí medzi popredné vysokoškolské inštitúcie v Slovenskej republike. Fakulta postupne od svojho vzniku kreovala svoju tvár s atraktívnymi študijnými programami a vyhraneným vedeckým priestorom. Je nositeľkou mnohých národných a medzinárodných projektov, kontinuálne buduje laboratória, špecializované učebne, prezentuje vedecké výstupy v renomovaných periodikách. Snaží sa o modernizáciu procesu výučby s priamou interakciou na prax a o výrazné zlepšenie podmienok výskumu a výučby na fakulte.

FNsP J. A. Reimana Prešov

Galéria

Aktuálne
udalosti

Zobraziť

3D tlačou proti COVID-19 aj na Fakulte výrobných technológii

Galéria

Grantové
projekty

Zobraziť

Noc Výskumníkov Košice, Poprad 2019

Galéria

Bežný deň na našej fakultePozrite si, ako vyzerá bežný deň na fakulte