News

October 2021
ESET Science Award 2021
 • Top news

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc. - laureát ESET Science AWARD 2021 v kategórií Výnimočný vysokoškolský pedagóg

Read more
 • Top news

V prípade záujmu o štipendijný pobyt v Ruskej federácii udeľovaný na základe medzivládnej bilaterálnej dohody je potrebné, aby uchádzač najskôr podal žiadosť podľa podmienok ruskej strany do 31. 10. 2021 23.59 hod.

Read more
PARTNERSHIP WITHOUT BORDERS
 • Top news

Electronic Monitoring Platform

Read more
UNINFOS 2021
 • Top news

UNINFOS 2021, 21.-23. september 2021

Read more
Naštartuj svoju kariéru s ELCOMom.
 • Top news

Ak pre teba pojmy extrusion, chamfer či vertex nie sú španielskou dedinou, čítaj ďalej. Do nášho tímu hľadáme možno práve teba!

Read more
Práca na dohodu so zameraním na brigádnickú prácu študentov
 • Top news

Webinár s Júliou Pšenkovou vám na základe aktuálne najčastejších otázok prináša praktický pohľad na problematiku zamestnávania študentov (brigádnikov) na dohodu.

Read more
Ponuka pre študentov FVT TUKE
 • Top news

MK Illumination Production, s.r.o. Solivarská 1/A, Prešov - Náplň práce: Kreslenie technickej dokumentácie, tlač výkresov, zapisovanie údajov do systému, spolupráca s technickým oddelením, oddelením vývoja a oddelením zákazníckeho servisu.

Read more
SLOVAK LANGUAGE COURSE FOR FOREIGNERS
 • Top news

JAZYKOVÁ ŠKOLA PREŠOV, Plzenská 10 www.jspresov.sk

Read more
PILOTNÁ VÝZVA NA MOBILITY V RÁMCI ALIANCIE ULYSSEUS
 • Top news

Do pozornosti študentov a zamestnancov Fakulty výrobných technológií dávame pilotnú výzvu na mobility v rámci našej aliancie Európskych univerzít Ulysseus https://ulysseus.eu/

Read more
 • Top news

Katedra inžinierskej pedagogiky otvára v akademickom roku 2021/2022 štvorsemestrálne doplňujúce štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti pre študentov TUKE

Read more
Informácie o pracovnom mieste
 • Top news

Chceš si privyrobiť popri škole? Zaujímajú ťa rýchle autá a chcel by si sa dozvedieť o nich viac? Tak neváhaj a prihlás sa k nám na brigádu! Pošli svoj životopis na juliana.katuscakova@garrettmotion.com a staň sa plnohodnotným členom tímu, ktorý vyrába turbá do áut svetovej triedy!

Read more
PRACOVNÁ PONUKA
 • 15.02.2021

Informácie o pracovných miestach

Read more
Machine Modelling and Simulations 2021
 • 07.02.2021

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove je organizátorom 26.medzinárodnej vedeckej konferencie Machine Modelling and Simulations 2021 07-09 September 2021, Hotel Alexander, Bardejovské Kúpele, Slovenská republika Viac informácií na https://mmsconf.eu/index.php/mms/mms2021

Read more
Katedroví správcovia IS MAIS
 • 28.01.2021

Katedroví správcovia IS MAIS

Read more
Naše prvé lastovičky SAP Akadémie.
 • 02.07.2020

Gratulujeme študentom FVT TUKE k úspešnému absolvovaniu SAP Akadémie a prajeme Vám veľa pracovných úspechov. Súčasne sa chceme poďakovať za spoluprácu UPJŠ a pani Ing. Slávke Šimkovej, PhD. a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity. Vďaka patrí aj Ing. Mgr. Annamárií Behúnovej, PhD., ktorá bola patrónkou našich študentov počas celého akademického roka.

Read more
Ing. Darine Duplákovej, PhD.
 • 12.06.2020

V aktuálnom čísle časopise ŽIVOT č.24/11.6.2020 nájdete článok "SÚHRN DOBRÝCH NÁHOD"o našej kolegyni Ing. Darine Duplákovej, PhD. - nositeľke ocenenia Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov.

Read more
FVT výraba ochranné štíty a masky - FVT darovala prešovským hasičom celotvárové ochranné štíty
 • 06.05.2020

Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove darovala prešovským hasičom celotvárové ochranné štíty, vyrábané pomocou 3D tlačiarne. Do tejto záslužnej činnosti sa zapájajú aj študenti.

Read more
Výroba ochranných štítov na boj proti COVID-19 na pôde Fakulty výrobných technológií
 • 02.04.2020

V poslednom období celý svet zvádza boj s ochorením COVID-19 a tiež aj s veľkým nedostatkom ochranných pomôcok slúžiacich nie len na ochranu obyvateľov krajiny, ale taktiež na ochranu pracovníkov v zdravotníckej, sociálnej alebo inej sfére. V tomto boji sa zo všetkých síl snaží pomáhať aj Fakulta výrobných technológií. Úsilie a intenzívna práca našich zamestnancov začína v posledných dňoch prinášať viac a viac výsledkov v podobe hotových ochranných pomôcok určených na boj proti COVID-19.

Read more
Automatizácia a robotizácia pre výrobné procesy 21. storočia
 • 11.03.2020

Predmet výskumu: výskum teplotných vplyvov materiálov určených pre oblasť aditívnych technológií so zameraním na SLM metódu, výskum v oblasti testovania nových materiálov inovatívnymi NDT metódami výskum využitia konvolučných sietí v oblasti rozpoznávania obrazov strojových súčiastok, výskum v oblasti trénovania neurónových sietí prostredníctvom 3D modelov súčiastok a výrobkov

Read more
The EUR ING
 • 11.03.2019

The EUR ING (European Engineer / Euroengineer) is a Europe-wide recognized equivalent of technical higher education. It is considered to be a guarantee of the professional and social quality of a European engineer education. The certificate allows the unlimited mobility of engineers in the world and at the same time it addresses the issue of recognition of qualifications between countries in Europe and all over the world.

Read more