Notices
Notices

18.
OCT 2021
FVT

Národný štipendijný program Slovenskej republiky (NŠP)-Výzva na predkladanie žiadostí - letný semester akademického roka 2021/2022 je otvorená!

KEDY: Uzávierka: on-line: 31. október 2021 do 16:00 hod.

KTO: uchádzači s trvalým pobytom na Slovensku: Žiadosť o štipendium musí byť podaná elektronicky (on-line) do termínu uzávierky. Žiadosť o štipendium sa podáva iba v elektronickej podobe.

AKO: Pre plánovanie štipendijného pobytu platí:

  • nástup na pobyt:
    -študenti: najskorší možný dátum nástupu na pobyt je 1. februára 2022; najneskorší možný termín nástupu na pobyt je 1. apríla 2022
    -doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci: najskorší možný dátum nástupu na pobyt je 1. februára 2022; najneskorší možný dátum nástupu na pobyt je 31. augusta 2022
  • ukončenie pobytu:
    -študenti: najneskorší možný dátum ukončenia pobytu je 31. augusta 2022
    -doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci: najneskorší možný dátum ukončenia pobytu je 30. novembra 2022

Viac informácií na https://www.stipendia.sk/sk/aktuality/nsp-letny-semester-2021/2022

3.
SEP 2021
FVT

Oznam pre študentov - študijné oddelenie

Upozorňujeme študentov na zmenu organizácie úradných hodín vzhľadom na mimoriadnu situáciu COVID-19.

 

3.
AUG 2021
FVT

Doktorandi a mladí vedeckí pracovníci pozor!

Uchádzajte sa o mobilitný výskumný grant prostredníctvom VISEGRAD-TAIWAN SCHOLARSHIP

Program je určený hlavne pre PhD. študentov a mladých vedeckých pracovníkov (Post-doctoral).

Oblasti výskumu sú limitované na nasledujúce oblasti:

a) Nanotechnology,
b) Electrotechnical industry,
c) Biotechnology,
d) Information technology,
e) Public health,
f) Social sciences and humanities

Pri výbere univerzity je potrebné sledovať zoznam univerzít zverejnených na stránke, kde sa máte možnosť zoznámiť aj s pravidlami pre záujemcov.

Viac na: 

https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-taiwan-scholarships/?fbclid=IwAR088NGZgcFNHJYKYvGrGb5D-PTE1s3KtIk04G4Y-KeVLqheR-8MQWpY3pc

Termín podania prihlášky: 30.09.2021

V prípade záujmu, kontaktujte prodekanku pre zahraničie a mobility, doc. Ing. Luciu Knapčíkovu, PhD., Ing.Paed.-IGIP

4.
FEB 2020
FVT

Termín zápisu do rozvrhu na letný semester

 

Pre študentov FVT termín kola zápisu do rozvrhu na letný semester 2019/2020 bude

od 04.02.2020 od 8:00 hod. do 12.02.2020 do 16:00 hod.

Zápis do rozvrhu je povinnosťou všetkých denných študentov 1. a 2. stupňa štúdia. (na rozvrh sa nezapisujú študenti 1.Bc.)

Žiadame študentov, aby si rozvrh urobili včas a dôsledne.