Akademický senát

prof. Ing. Ján Paško, CSc.

Predseda

prof. Ing. Ján Paško, CSc.

Ing. Ján Duplák, PhD.

Podpredseda

Ing. Ján Duplák, PhD.

Ing. Jakub Kaščák

Podpredseda

Ing. Jakub Kaščák

Členovia akademického senátu

Ing. Jozef Török, PhD.

Ing. Romana Hricová, PhD.

prof. Ing. Anton Panda, PhD.

Ing. Marcel Fedák, PhD., Ing. Paed. IGIP.

doc. Ing. Kamil Židek, PhD.

PhDr. Rimma Bielousová, PhD.

Bc. Vladislav Kuchtanin

Nikolas Polivka

Adam Bernát

Výročné správy o činnosti akademického senátu Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove