Informácie pre študentov

ISIC

Univerzitný preukaz študenta ISIC slúži na identifikáciu študenta príslušnej vysokej školy a univerzity.

Tvoj ISIC ti zabezpečuje:

  • vstup do budov a knižnice Technickej univerzity v Košiciach
  • aplikáciu na stravovacie systémy školských jedální
  • aplikáciu na využívanie v mestskej a medzimestskej hromadnej doprave
  • rôzne zľavy a zvýhodnenia doma ale aj v zahraničí.

Ubytovanie a stravovanie

Študentské domovy

ŠD Budovateľská 13, ŠD Budovateľská 31, Prešov

K dispozícii je ubytovanie v 2 – 3 posteľových izbách s vlastným balkónom a samostatným sociálnym zariadením na izbe. Na každom poschodí je kuchynka s varičom, chladničkou a mikrovlnou rúrou. Ostatné služby: priestory pre športové aktivity a voľný čas, bufet, klubovňa, zavedený internet.

Cenník ubytovania platný od 1.9.2013 a podrobnejšie informácie:

Viac info

Študentské jedálne

ŠJ Budovateľská 31, Prešov

Stravovanie v študentskej jedálni je zabezpečené pre študentov a pedagógov FVT v čase od 7.00 do 15.00 hod.
Jedáleň ponúka široký výber jedál (aj bezmäsitých). Výhodou je ľubovoľná kombinácia jedál a príloh, polievok, šalátov a sladkých dezertov s možnosťou platby v hotovosti.

Systém stravovania pre študentov a doktorandov denného štúdia:

Viac info

Školné a poplatky

Všetky potrebné informácie nájdete v informačných materiáloch spracovaných formou pdf súborov.

Pravidlá uznávania
kreditov

Všetky potrebné informácie nájdete v informačných materiáloch spracovaných formou pdf súborov.

Viac info

Európsky systém
transferu kreditov

Všetky potrebné informácie nájdete v informačných materiáloch spracovaných formou pdf súborov

Viac info

Študijný poriadok

Študijný poriadok je záväzný pre všetkých študentov, učiteľov a iných zamestnancov TUKE, ktorí študujú, organizujú alebo zabezpečujú priebeh štúdia akreditovaných študijných programov, v ktorých sa poskytuje vysokoškolské vzdelávanie na fakultách alebo na TUKE.