Cechovácia študentov

Kultúrno - spoločenská akcia študentov Fakulty výrobných technológií so sídlom v Prešove, pri ktorej študenti 2 ročníka inžinierskeho štúdia získavajú od vedenia fakulty cechovačný list a sú prijímaní do cechu výrobných technológov. Súčasťou slávnosti je už tradičný sprievod cez mesto Prešov na konských kočoch a alegorickým autobusom.

Študuj pre prax

Fakulta výrobných technológií je organizátorom prestížneho podujatia v Prešovskom regióne "Študuj pre prax" na ktorom sa aktívne zúčastňuje niekoľko desiatok významných partnerov v oblasti automotive na Slovensku ako napr. Kia Motors Slovakia s.r.o., Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o., Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o., Honeywell Turbo s.r.o. ale aj mnoho ďalších. Hlavným cieľom podujatia je predstavenie výrobných programov a noviniek partnerov z praxe, pracovných pozícií, možnosti výrobných stáží a možností vypracovania záverečných prác o ktoré poslucháči FVT prejavujú pravidelne veľký záujem. Podujatie je sprevádzané bohatým programom a je určené pre študentov všetkých ročníkov.

Žezlovica

Kultúrno - spoločenská akcia študentov Fakulty výrobných technológií so sídlom v Prešove, pri ktorej študenti 2 ročníka inžinierskeho štúdia odovzdávajú študentom prvého ročníka inžinierskeho štúdia žezlo odboru, ktorý študujú a taktiež žezlo Fakulty výrobných technológií so sídlom v Prešove. Ich úlohou je po celý rok žezla chrániť a opatrovať. Súčasťou získania žeziel je odovzdanie rádu najstarších študentov fakulty.

Silná ruka

Ako posledná kultúrno - spoločenská akcia študentov Fakulty výrobných technológií so sídlom v Prešove pribudla akcia nazvaná silná ruka, kde si študenti vyšších a nižších ročníkov zmerajú spolu sily v pretláčaní rúk (armwrestlingu). Víťazi spomedzi študentov si následne zmerajú sily s pedagógmi fakulty, vedením fakulty a celkový víťaz následne súťaží o pohár dekana fakulty so samotným dekanom Fakulty výrobných technológií so sídlom v Prešove .