Harmonogram štúdia

 • Začiatok akademického roka:

  25.09.2017

 • Koniec akademického roka:

  31.08.2018

 • Slávnostné otvorenie AR:

  25.09.2017 o 1330 hod.

 • Imatrikulácia:

  15.11.2017

Denné štúdium

Zimný semester Všetky ročníky

Výučba
25.09.2017 - 22.12. 2017
Zimné prázdniny
23.12.2017 - 01.01.2018
Skúškové obdobie ZS
02.01.2018 - 09.02.2018

Výučba
12.02.2018 - 11.05.2018
Skúškové obdobie LS
14.05.2018 - 29.06.2018
Hlavné prázdniny
02.07.2018 - 31.08.2018

Výučba
12.02.2018 - 28.04.2018
Skúškové obdobie LS
30.04.2018 - 11.05.2018
Príprava na štátne skúšky
30.04.2018 - 18.05.2018
Odovzdanie záverečnej práce
14.05.2018 - 18.05.2018
Príprava a konanie štátnych skúšok
21.05.2018 - 15.06.2018
Promócie
29.06.2018

Výučba
12.02.2018 - 29.03.2018
Skúškové obdobie LS
03.04.2018 - 13.04.2018
Príprava na štátne skúšky
03.04.2018 - 27.04.2018
Odovzdanie záverečnej práce
23.04.2018 - 27.04.2018
Príprava a konanie štátnych skúšok
30.04.2018 - 25.05.2018
Promócie
08.06.2018

Externé štúdium

Zimný semester Všetky ročníky

Výučba
25.09.2017 - 22.12. 2017
Zimné prázdniny
23.12.2017 - 01.01.2018
Skúškové obdobie ZS
02.01.2018 - 09.02.2018

Výučba
12.02.2018 - 11.05.2018
Skúškové obdobie LS
14.05.2018 - 29.06.2018
Hlavné prázdniny
02.07.2018 - 31.08.2018

Výučba
12.02.2018 - 28.04.2018
Skúškové obdobie LS
30.04.2018 - 11.05.2018
Príprava na štátne skúšky
30.04.2018 - 18.05.2018
Odovzdanie záverečnej práce
14.05.2018 - 18.05.2018
Príprava a konanie štátnych skúšok
21.05.2018 - 15.06.2018
Promócie
29.06.2018

Výučba
12.02.2018 - 29.03.2018
Skúškové obdobie LS
03.04.2018 - 13.04.2018
Príprava na štátne skúšky
03.04.2018 - 27.04.2018
Odovzdanie záverečnej práce
23.04.2018 - 27.04.2018
Príprava a konanie štátnych skúšok
30.04.2018 - 25.05.2018
Promócie
08.06.2018