Harmonogram štúdia

 • Začiatok akademického roka:

  24.09.2018

 • Koniec akademického roka:

  31.08.2019

 • Slávnostné otvorenie AR (aula Štúrova):

  24.09.2018 o 13:30 hod.

 • Imatrikulácia:

  14.11.2018

Denné štúdium

Zimný semester všetky ročníky

Výučba
24.09.2018 - 21.12.2018
Zimné prázdniny
22.12.2018 - 01.01.2019
Skúškové obdobie ZS vrátane dekanských výnimiek
02.01.2019 - 08.02.2019

Výučba
11.02.2019 - 10.05.2019
Skúškové obdobie LS vrátane dekanských výnimiek
13.05.2019 - 28.06.2019
Hlavné prázdniny
01.07.2019 - 31.08.2019

Výučba
11.02.2019 - 26.04.2019
Skúškové obdobie LS vrátane dekanských výnimiek
29.04.2019 - 10.05.2019
Príprava na štátne skúšky
29.04.2019 - 17.05.2019
Odovzdanie záverečnej práce
13.05.2019 - 17.05.2019
Príprava a konanie štátnych skúšok
20.05.2019 - 14.06.2019
Promócie
28.06.2019

Výučba
11.02.2019 - 29.03.2019
Skúškové obdobie LS vrátane dekanských výnimiek
01.04.2019 - 12.04.2019
Príprava na štátne skúšky
01.04.2019 - 26.04.2019
Odovzdanie záverečnej práce
23.04.2019 - 26.04.2019
Príprava a konanie štátnych skúšok
29.04.2019 - 24.05.2019
Promócie
07.06.2019

Externé štúdium

Zimný semester všetky ročníky

Výučba
24.09.2018 - 21.12.2018
Zimné prázdniny
22.12.2018 - 01.01.2019
Skúškové obdobie ZS vrátane dekanských výnimiek
02.01.2019 - 08.02.2019

Výučba
11.02.2019 - 10.05.2019
Skúškové obdobie LS vrátane dekanských výnimiek
13.05.2019 - 28.06.2019
Hlavné prázdniny
01.07.2019 - 31.08.2019

Výučba
11.02.2019 - 26.04.2019
Skúškové obdobie LS vrátane dekanských výnimiek
29.04.2019 - 10.05.2019
Príprava na štátne skúšky
29.04.2019 - 17.05.2019
Odovzdanie záverečnej práce
13.05.2019 - 17.05.2019
Príprava a konanie štátnych skúšok
20.05.2019 - 14.06.2019
Promócie
28.06.2019

Výučba
11.02.2019 - 29.03.2019
Skúškové obdobie LS vrátane dekanských výnimiek
01.04.2019 -12.04.2019
Príprava na štátne skúšky
01.04.2019- 26.04.2019
Odovzdanie záverečnej práce
23.04.2019 - 26.04.2019
Príprava a konanie štátnych skúšok
29.04.2019- 24.05.2019
Promócie
07.06.2019