Založenie fakulty a prvé roky fungovania boli mimoriadne hektické. Vedenie, zamestnanci, ale aj prví študenti museli ukázať perspektívu fakulty, ako takej a tak zabezpečiť jej ďalšie fungovanie. Aj napriek tomu, že toto obdobie bolo náročné a fakulta čelila dokonca návrhu na zrušenie, nik sa nevzdal. Všetko úsielie bolo napokon odmenené 15. apríla 1996 transformáciou na plnohodnotnú fakultu s inžinierskym štúdiom a novým názvom:

Fakulta výrobných technológií Technickej Univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove.

K ohromnému 25. výročiu založenia Fakulty výrobných technológií so sídlom v Prešove, vznikla publikácia, ktorá podrobnejšie opisuje vznik a fungovanie fakulty. Obsahuje mnoho historických fotografií a dokuentov. Chceme sa touto formou podeliť o kráne spomienky a poďakovať všetkých minulým a súčastným pravocníkom a študentom fakulty.