Fakulta výrobných technológií
Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove

Bayerova 1,
080 01 Prešov
studijne.fvt@tuke.sk
051 772 3012
055 602 6452
Bankové spojenie: ŠPSR Bratislava, číslo účtu: 7000151468/8180

Dekanát

Svetlana Radchenko, PhD.

Svetlana Radchenko, PhD.

Vedúca kancelárie dekana

 • svetlana.radchenko@tuke.sk
 • 00421 55 602 6386
 • Bayerova č. 1, č. dv. 107
Ing. Milan Mičko, PhD.

Ing. Milan Mičko, PhD.

Tajomník fakulty

 • milan.micko@tuke.sk
 • 00421 55 602 6453
 • Bayerova č. 1, č. dv. 114
Sylvia Ondičová-Kmecová

Sylvia Ondičová-Kmecová

Sekretárka

 • sylvia.ondicova.kmecova@tuke.sk
 • 00421 55 602 6452
 • Bayerova č. 1, č. dv. 115

Študijné oddelenie

Ing. Daniela Krištůfková

 • daniela.kristufkova@tuke.sk
 • 00421 55 602 6384
 • Bayerova č. 1, č. dv. 103

Mgr. Mária Šitarová

 • maria.sitarova.2@tuke.sk
 • 00421 55 602 6389
 • Bayerova č. 1, č. dv. 104
Úradné hodiny
študijného oddelenia
PO 8.30 - 11.30
UT 8.30 - 11.30
ST 8.30 - 11.30 / 13.00 - 15.00
ŠT nestránkový deň
PIA 8.30 - 11.30

Oddelenie
vedy a výskumu

Bc. Monika Kažimírová

 • monika.kazimirova@tuke.sk
 • 00421 55 602 6391
 • Bayerova č. 1, č. dv. 111

Oddelenie
projektov

Anna Marušáková

 • anna.marusakova@tuke.sk
 • 00421 55 602 6391
 • Bayerova č. 1, č. dv. 111

Oddelenie pre ekonomiku a personálnu činnosť

Mária Krchová

Vedúca oddelenia

 • maria.krchova@tuke.sk
 • 00421 55 602 6437
 • Bayerova č. 1, č. dv. 109

Judita Bohuslavová

 • judita.bohuslavova@tuke.sk
 • 00421 55 602 6436
 • Bayerova č. 1, č. dv. 102

Ing. Alena Mihaľovová

 • alena.mihalovova@tuke.sk
 • 00421 55 602 6438
 • Bayerova č. 1, č. dv. 113

Ing. Daniela Hatalová

 • daniela.hatalova@tuke.sk
 • 00421 55 602 6438
 • Bayerova č. 1, č. dv. 113
Úradné hodiny oddelenia
pre ekonomiku a personálnu činnosť
PO 8.00 - 12.00 / 13.00 - 14.00
UT 8.00 - 12.00
ST 8.00 - 12.00 / 13.00 - 15.00
ŠT nestránkový deň
PIA 8.00 - 12.00

Referát BOZ a PO

Igor Papcun

 • igor.papcun@tuke.sk
 • 00421 55 602 6391
  00421 55 602 6387
 • Bayerova č. 1, č. dv. 315, 111

Oddelenie prevádzky

Monika Galdunová

 • monika.galdunova@tuke.sk
 • 00421 55 602 6448
 • Bayerova č. 1, č. dv. 120

Fakultné výpočtové centrum

Ing. Ján Ďuraš

 • jan.duras@tuke.sk
 • 00421 55 602 6392
 • Bayerova č. 1, č. dv. 303

Ing. Jozef Tumidalský

 • jozef.tumidalsky@tuke.sk
 • 00421 55 602 6392
 • Bayerova č. 1, č. dv. 120