Dôležité oznamy pre FVT TUKE
Dôležité oznamy pre FVT TUKE

5.
AUG 2020
FVT

Informácie k e-zápisu na štúdium v akademickom roku 2020/2021

Zápisy na štúdium budú uskutočňované cez IS MAIS (e-zápis). E-zápis na štúdium je určený pre zápis do 2., 3. a 4. ročníka denného a externého bakalárskeho štúdia a všetky ročníky denného a externého inžinierskeho štúdia.

Zápis sa týka všetkých študentov, teda aj tých, ktorí už vyčerpali štandardnú dĺžku štúdia, alebo majú prerušené štúdium a pokračujú v štúdiu v akademickom roku 2020/2021.

E-zápis na štúdium pre akademický rok 2020/2021 prebieha v systéme IS MAIS od 04. 09. 2020 - 08:00 do 09. 09. 2020 – 23:59

... viac

 

5.
AUG 2020
FVT

Informácie k zápisom predmetov štúdia do akademického roku 2020/2021 - 2. kolo

2. kolo zápisu študentov na predmety je určený pre zápis do 2., 3. a 4. ročníka denného a externého bakalárskeho štúdia a všetky ročníky denného a externého inžinierskeho štúdia do akademického roka 2020/2021 bude prebiehať v informačnom systéme MAIS

od 10.08.2020 do 21.08.2020

...viac

21.
JÚL 2020
FVT

ZMENA - Predĺženie termínu podania prihlášok: Prijímacie konanie na akademický rok 2020/2021

Termín podania prihlášok na bakalárske a inžinierske štúdium: predĺžený do 31.08.2020 !

Podmienky prijatia na bakalárske štúdium *.pdf

Podmienky prijatia na inžinierske štúdium *.pdf

E-prihláška

SKÔR NEŽ ZAČNEME S PRIHLÁŠKOU: DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
K prihláške na štúdium stačí doložiť neoverené kópie (skeny) dokumentov v elektronickej podobe prostredníctvom MAIS (Modulárny Akademický informačný Systém). Overené dokumenty a potvrdenia uchádzači doručia dodatočne, keď to situácia bude umožňovať.

6.
JÚL 2020
FVT

Informácie k zápisom predmetov štúdia v akademickom roku 2020/2021

Zápis predmetov štúdia pre 2., 3. a 4. ročník bakalárskeho štúdia, 2. a 3. ročník inžinierskeho štúdia bude sprístupnený od 07.07.2020 do 17.07.2020. Vzhľadom na prebehujúce spracovávanie prihlášok na inžinierske štúdium študijným oddelením zápis predmetov štúdia pre 1. ročník inžinierskeho štúdia bude sprístupnený od 27.07.2020 do 10.08.2020. ...viac

5.
JÚL 2020
FVT

Oznam pre študentov

Z dôvodu čerpania dovolenky bude študijné oddelenie v dňoch 6.8.2020 (štvrtok) a 7.8.2020 (piatok) zatvorené.

Ing. Krištůfková
Bc. Pellová

4.
JÚL 2020
FVT

VYSOKOŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA

Prihláste sa na kurz „Vysokoškolská pedagogika“!

Katedra inžinierskej pedagogiky TUKE ponúka vysokoškolským učiteľom na TUKE kurz „Vysokoškolská pedagogika“ akreditovaný podľa štandardov IGIP (International Society for Engineering Education). Zvýšte si svoje kompetencie v oblasti pedagogických a psychologických disciplín, Vaši študenti ocenia profesionálny prístup vysokoškolského učiteľa. 


Termín prihlasovania do 30. 9. 2020 

... viac

5.
FEB 2020
FVT

Informácie pre študentov

Vnútorný predpis TUKE v zmysle § 49 ods. 3 písm. b) Štatútu TUKE

Výňatok zo študijného poriadku Technickej Univerzity v Košiciach v znení dodatku č. 1 až 5

24.
JÚL 2019
FVT

Oznam pre študentov

Vážení študenti,

Na základe všeobecného nariadenia ochrany osobných údajov si vás dovoľujeme dôrazne upozorniť na povinnosť používania vo veci komunikácie s fakultou výlučne e-mailové konto študenta TUKE – meno.priezvisko@student.tuke.sk.

V prípade komunikácie z iných emailových adries nebudú vaše otázky a požiadavky vybavené.