Dôležité oznamy pre FVT TUKE
Dôležité oznamy pre FVT TUKE

3.
MÁJ 2020
FVT

Harmonogram štátnych skúšok v akademickom roku 2019/2020

27.
APR 2020
FVT

Prijímacie konanie na akademický rok 2020/2021

Termín podania prihlášok na bakalárske štúdium:  31.05.2020

Podmienky prijatia na bakalárske štúdium *.pdf

E-prihláška

SKÔR NEŽ ZAČNEME S PRIHLÁŠKOU: DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
K prihláške na štúdium stačí doložiť neoverené kópie (skeny) dokumentov v elektronickej podobe prostredníctvom MAIS (Modulárny Akademický informačný Systém). Overené dokumenty a potvrdenia uchádzači doručia dodatočne, keď to situácia bude umožňovať.

20.
APR 2020
FVT

PROCES ODOVZDÁVANIA BAKALÁRSKYCH PRÁC NA FVT TUKE POČAS KRÍZOVÉHO OBDOBIA SPÔSOBENÉHO VÍRUSOM COVID-19

pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme a študentov 4. ročníka bakalárskeho štúdia v externej forme
TERMÍN REGISTRÁCIE BAKALÁRSKYCH PRÁC JE 22.05.2020
... viac

20.
APR 2020
FVT

PROCES ODOVZDÁVANIA DIPLOMOVÝCH PRÁC NA FVT TUKE POČAS KRÍZOVÉHO OBDOBIA SPÔSOBENÉHO VÍRUSOM COVID-19

pre študentov 2. ročníka inžinierskeho štúdia v dennej forme a študentov 3. ročníka inžinierskeho štúdia v externej forme
TERMÍN REGISTRÁCIE DIPLOMOVÝCH PRÁC JE 30.04.2020

...viac

1.
APR 2020
FVT

Postup vzdelávacieho procesu v letnom semestri akademického roku 2019/2020

30.
MAR 2020
FVT

MOODLE - oznam pre študentov

Vážení študenti FVT!

V záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení (COVID-19) a v súvislosti s nariadením rektora zo dňa 16.3.2020 zabezpečiť dištančnú formu vzdelávania študentov TUKE vydáva vedenie FVT nasledovné usmernenie pre podporu systému e-learningovej výučby pomocou MOODLE (https://moodle.tuke.sk/moodle35/).

Po prihlásení sa do portálu Moodle prostredníctvom jedinečného loginu TUKE (prihlasovacie údaje MAIS) je potrebné vybrať fakultu – FVT, následne katedru, ktorá zabezpečuje výučbu konkrétneho predmetu (podľa odporúčaných študijných plánov) a prihlásiť sa na kurz predmetu.

Upozorňujeme študentov na povinnosť kontrolovať a používať vo veci komunikácie s fakultou a systému Moodle  e-mailové konto študenta TUKE – meno.priezvisko@student.tuke.sk.

Vedenie FVT.

27.
MAR 2020
FVT

Preventívne opatrenia FVT TUKE v súvislosti s COVID-19. Prerušenie výučby na FVT TUKE.

Vážení zamestnanci a študenti FVT,

v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení na základe príkazu rektora TUKE sa predlžuje prerušenie prezenčnej formy štúdia na Technickej univerzite v Košiciach do odvolania.

Pedagogický proces bude pokračovať formou samoštúdia, dištančnou alebo inou vhodnou metódou.

 

27.
FEB 2020
FVT

Pomoc študentom, ktorí pôsobili v USA v rámci programu Work and Travel

Pomoc pre študentov fakulty, ktorí počas letných prázdnin pôsobili v USA v rámci programu Work and Travel. Od roku 2018 má totiž každý, kto do zámoria vycestoval cez tento program, povinnosť podať si v USA daňové priznanie. Nesplnenie tejto povinnosti vedie k pokutám až do výšky niekoľko stoviek dolárov. Navyše, jeho podaním je možné získať časť odvedených daní naspäť.

Viac: 

<https://sk-sk.facebook.com/TJ-Legal-Vr%C3%A1tenie-dan%C3%AD-zo-zahrani%C4%8Dia-176725341524/>__

5.
FEB 2020
FVT

Informácie pre študentov

Vnútorný predpis TUKE v zmysle § 49 ods. 3 písm. b) Štatútu TUKE

Výňatok zo študijného poriadku Technickej Univerzity v Košiciach v znení dodatku č. 1 až 5

28.
JAN 2020
FVT

Oznam pre študentov 1. ročníka

Vzhľadom na personálne zmeny na Fakulte výrobných technológií dochádza z rozhodnutia vedenia fakulty k nevyhnutným zmenám v študijných plánoch všetkých študijných programov v letnom semestri 1. ročníka bakalárskeho štúdia - zrušenie predmetu Filozofia techniky. Nahradenie predmetu v informačnom systéme MAIS bude realizovaná pracovníčkami študijného oddelenia.

24.
JÚL 2019
FVT

Oznam pre študentov

Vážení študenti,

Na základe všeobecného nariadenia ochrany osobných údajov si vás dovoľujeme dôrazne upozorniť na povinnosť používania vo veci komunikácie s fakultou výlučne e-mailové konto študenta TUKE – meno.priezvisko@student.tuke.sk.

V prípade komunikácie z iných emailových adries nebudú vaše otázky a požiadavky vybavené.