Aktuality

Máj 2020
FVT výraba ochranné štíty a masky - FVT darovala prešovským hasičom celotvárové ochranné štíty
 • Top aktualita

Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove darovala prešovským hasičom celotvárové ochranné štíty, vyrábané pomocou 3D tlačiarne. Do tejto záslužnej činnosti sa zapájajú aj študenti.

Detail aktuality
 • Top aktualita

Žiadosť o ubytovanie sa zadáva elektronicky v systéme MAIS (http://student.tuke.sk) od 01. 06. 2020 do 31. 07. 2020.

Detail aktuality
Výroba ochranných štítov na boj proti COVID-19 na pôde Fakulty výrobných technológií
 • Top aktualita

V poslednom období celý svet zvádza boj s ochorením COVID-19 a tiež aj s veľkým nedostatkom ochranných pomôcok slúžiacich nie len na ochranu obyvateľov krajiny, ale taktiež na ochranu pracovníkov v zdravotníckej, sociálnej alebo inej sfére. V tomto boji sa zo všetkých síl snaží pomáhať aj Fakulta výrobných technológií. Úsilie a intenzívna práca našich zamestnancov začína v posledných dňoch prinášať viac a viac výsledkov v podobe hotových ochranných pomôcok určených na boj proti COVID-19.

Detail aktuality
INFORMÁCIA PRE UCHÁDZAČOV - Termíny podania prihlášok
 • Top aktualita

bakalárske štúdium: 31.05.2020 inžinierske štúdium: 29.06.2020

Detail aktuality
3D tlačou proti COVID-19 aj na Fakulte výrobných technológii
 • Top aktualita

Nový projekt s názvom Pomoznemocnici.sk, ktorý dáva možnosť ľudom pracujúcim s 3D tlačiarňami vytvárať pre pracovníkov v zdravotníctve ochranné masky z plexiskla. Do tohto výnimočného projektu sa v týchto dňoch zapojila aj Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, ktorá sa vo svojom Laboratóriu reverzného inžinierstva podieľa práve na výrobe týchto špeciálnych ochranných masiek.

Detail aktuality
INFORMÁCIA PRE UCHÁDZAČOV
 • Top aktualita

Podávanie prihlášok na štúdium na Technickej univerzite v Košiciach počas obmedzení spôsobených širením vŕusu COVID-19

Detail aktuality
Automatizácia a robotizácia pre výrobné procesy 21. storočia
 • Top aktualita

Predmet výskumu: výskum teplotných vplyvov materiálov určených pre oblasť aditívnych technológií so zameraním na SLM metódu, výskum v oblasti testovania nových materiálov inovatívnymi NDT metódami výskum využitia konvolučných sietí v oblasti rozpoznávania obrazov strojových súčiastok, výskum v oblasti trénovania neurónových sietí prostredníctvom 3D modelov súčiastok a výrobkov

Detail aktuality
Výročné stretnutie partnerov projektu SME 4.0
 • Top aktualita

V dňoch 19. - 20. februára 2020 sa na Technickej univerzite v Košiciach v priestoroch Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM uskutočnilo 4. výročné stretnutie projektu H2020 „Smart Manufacturing and Logistics for SMEs in an X-to-order and Mass Customization Environment“.

Detail aktuality
Bridge2ERA Programm
 • Top aktualita

"New polymer systems"

Detail aktuality
Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov
 • Top aktualita

Doktorka Darina Dupláková získala ocenenie Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

Detail aktuality
HACK THE WAY TO ZERO
 • Top aktualita

26. 9. 2019, 8:00 - 21:00 ŠKODA AUTO DigiLab (Jankovcova 1603/47a, 170 00 Praha 7)

Detail aktuality
Tím z FVT úspešne napreduje v medzinárodnom projekte TIPHYS Industry 4.0
 • Top aktualita

Fakulta výrobných technológií je od roku 2017 partnerom projektu s názvom Social Network Based Doctoral Education on Industry 4.0 (TIPHYS). Projekt je financovaný v rámci programu Erasmus Plus – Strategické partnerstvá a jeho aktivity sú naplánované do roku 2020. Jeho hlavným zameraním je skvalitňovanie obsahovej náplne doktorandského štúdia s orientáciou na koncepciu “Industry 4.0“.

Detail aktuality
prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.
 • Top aktualita

V kategórii inovátor roka získal ocenenie prof. Ing. Ján Piteľ, PhD. z Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove. Ocenenie získal "za inovatívne technické riešenia v oblasti automatizácie a riadenia strojov a procesov chránené patentmi a úžitkovými vzormi".

Detail aktuality
Titul EUR ING
 • Top aktualita

Titul EUR ING (Európsky inžinier / Euroinžinier) je celo-európsky uznávaný ekvivalent technického vysokoškolského vzdelania. Považuje sa za garanciu odbornej a spoločenskej kvality vzdelania inžiniera Európy. Certifikát umožňuje neobmedzenú mobilitu inžinierov vo svete a zároveň rieši problematiku uznávania kvalifikácie medzi jednotlivými krajinami v Európe a vo svete.

Detail aktuality
FVT TUKE víťazom Škoda Day 2018
 • 19.11.2018

Automobilka Škoda Auto a.s. v Mladej Boleslavi už niekoľko rokov organizuje každoročne Deň otvorených dverí pre študentov vysokých škôl pod názvom Škoda Day. Akcie sa 8. a 9. októbra zúčastnili univerzity z Prahy, Brna, Ostravy, Plzne, Liberca, Hradca Králové a Pardubíc. Zo Slovenska sa zúčastnila len TUKE. V tomto roku sa po prvýkrát zúčastnila aj naša FVT.

Detail aktuality