Aktuality

Júl 2018
  • Top aktualita

Z dôvodu čerpania dovolenky bude študijné oddelenie v dňoch 23.07.2018 až 27.07.2018 zatvorené. Ďakujeme za porozumenie. Ing. Krištůfková Mgr. Šitárová

Detail aktuality
Informácie k zápisom predmetov štúdia v akademickom roku 2018/2019
  • Top aktualita

Zápis predmetov štúdia pre 2., 3. a 4. ročník bakalárskeho štúdia a 2. ročník inžinierskeho štúdia bude sprístupnený od 09.07.2018 do 20.08.2018. Vzhľadom na prebehujúce spracovávanie prihlášok na inžinierske štúdium študijným oddelením zápis predmetov štúdia pre 1. ročník inžinierskeho štúdia bude sprístupnený od 20.07.2018 do 20.08.2018.

Detail aktuality
Informácie k zápisom na štúdium v akademickom roku 2018/2019
  • Top aktualita

E-zápis na štúdium pre akademický rok 2018/2019 prebieha v systéme IS MAIS od 05. 09. 2018 - 08:00 do 16. 09. 2018 – 23:59

Detail aktuality
MMS 2018 - 3rd EAI International Conference on Management of Manufacturing Systems
  • 06.11.2018

MMS 2018 - 3rd EAI International Conference on Management of Manufacturing Systems, November 6-8, 2018 Dubrovnik, Croatia, Web konferencie: http://manusystems.org

Detail aktuality
Strojárska firma PSS SVIDNÍK, a.s. ponúka pre absolventov Fakulty výrobných technológií voľné pracovné pozície v oblasti konštrukcie a výroby.
  • 09.07.2018

Strojárska firma PSS SVIDNÍK, a.s. ponúka pre absolventov Fakulty výrobných technológií voľné pracovné pozície v oblasti konštrukcie a výroby. Ponúkame stabilné a perspektívne zamestnanie, fixný plat na pozíciu konštruktéra 830 € + variabilná zložka, fixný plat na pozíciu supervízora 700 € + variabilná zložka, možnosť profesionálneho rastu, výborné pracovné prostredie, výborný kolektív, možnosť cestovať.

Detail aktuality
Laureate Award
  • 10.05.2018

Monika Trojanová - Využitie modelu Hammerstein pre identifikáciu dynamiky fluidného svalu DMSP-5

Detail aktuality
STOČ 2018
  • 03.05.2018

STOČ 2018

Detail aktuality
Udelenie čestného titulu DOCTOR HONORIS CAUSA dekanovi FVT
  • 27.04.2018

25. apríla 2018 sa uskutočnilo Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne rozšírené o vedecké rady fakúlt TnUAD v Trenčíne, na ktorom bol udelený čestný titul DOCTOR HONORIS CAUSA dekanovi Fakulty výrobných technológií so sídlom v Prešove Dr. h. c. prof. Ing. Jozefovi Zajacovi, CSc.

Detail aktuality