prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.

prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili tento rok 22. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2018.

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj  najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska a ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR pani Martina Lubyová. Slávnostné vyhlásenie výsledkov oceňovania sa uskutočnilo dňa 13. 5. 2019 o 14.00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, Primaciálne námestie 2, Bratislava.

V kategórii Inovátor roka

prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.

Fakulta výrobných technológií, Technická univerzita v Košiciach so sídlom v Prešove

Za inovatívne technické riešenia v oblasti automatizácie a riadenia strojov a procesov chránené patentmi a úžitkovými vzormi.

https://youtu.be/wwwDaGT2Q00

http://vedanadosah.cvtisr.sk/ocenenie-vedec-roka-sr-2018-v-kategorii-inovator-roka-ziskal-prof-jan-pitel

http://www.cvtisr.sk/aktuality/pozname-laureatov-ocenenia-vedec-roka-sr-2018.html?page_id=27100

https://tech.sme.sk/c/22119687/vedcom-roka-sa-stal-vladimir-zelenak.html