ICMEM 2018

ICMEM 2018
Radi by sme Vás pozvali na konferenciu ICMEM 2018, ktorá sa koná od 18 do 22 Júna 2018 v hoteli Atrium v Novom Smokovci. Konferenciu organizuje Fakulta Výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove a Ústav Geoniky Českej akadémie vied v Ostrave v kooperácii s Baden-Wuerttemberg Cooperative State University, Loerrach, Germany, Mechanical Engineering Faculty in Slavonski Brod, J.J. Strossmayer University in Osijek, Croatia, Indian Institute of Technology (ISM) Dhanbad, India, Opole University of Technology, Poland, Insitute of Material Research, Slovak Academy of Sciences, Slovakia, Team International Society.