Tím z FVT úspešne napreduje v medzinárodnom projekte TIPHYS Industry 4.0

Tím z FVT úspešne napreduje v medzinárodnom projekte TIPHYS Industry 4.0

Tím z FVT úspešne napreduje v medzinárodnom projekte TIPHYS Industry 4.0

Fakulta výrobných technológií je od roku 2017 partnerom projektu s názvom Social Network Based Doctoral Education on Industry 4.0 (TIPHYS). Projekt je financovaný v rámci programu Erasmus Plus – Strategické partnerstvá a jeho aktivity sú naplánované do roku 2020.  Jeho hlavným zameraním je skvalitňovanie obsahovej náplne doktorandského štúdia s orientáciou na koncepciu “Industry 4.0“.

TIPHYS partneri

Vedúcim partnerom projektu je KTH Royal Institute of Technology (Švédsko), ďalšími partnermi sú University of Ioannina (Grécko), University of Naples Federico II (Taliansko), University of Minho (Portugalsko), Technická univerzita v Košiciach (Slovensko), Polytechnic University of Turin (Taliansko) a Rzeszów University of Technology (Poľsko). Riešiteľský tím projektu z Technickej univerzity v Košiciach je vedený prof. Ing. Vladimírom Modrákom, CSc. z Fakulty výrobných technológií.   

Aktivity partnerov projektu sú pravidelne diskutované a koordinované na pracovných stretnutiach a medzinárodných konferenciách. Cieľom spoločnej účasti partnerov projektu na konferenciách s podobnou tematikou je prezentovať priebežné výstupy z projektu a zároveň získavať spätnú väzbu od účastníkov konferencií reprezentujúcich široké spektrum akademických disciplín.  Zástupcovia FVT sa doposiaľ  v rámci projektu zúčastnili na týchto mítingoch a konferenciách:

Miesto mítingov - Účastníci z FVT

Štokholm (2017) - míting

Prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.

Prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.

Ischia (2018) - míting a konferencia CIRP ICME '18

Prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.

Porto (2018) - míting a konferencia  CIRP DESIGN 2018

Ing. Zuzana Šoltysová, PhD.

Poznaň (2019) - míting a konferencia Manufacturing 2019

Ing. Zuzana Šoltysová, PhD.

Korfu (2019) - míting

Ing. Zuzana Šoltysová, PhD.

 

Publikované príspevky v rámci projektu

  • Modrák, V., Šoltysová, Z., Semančo, P., Sudhakara, P. R. (2019). Production Scheduling and Capacity Utilization in Terms of Mass Customized Manufacturing. In Advances in Manufacturing II (pp. 295306). Springer, Cham.
  • Antonelli, D., D’Addona, D. M., Maffei, A., Modrák, V., Putnik, G., Stadnicka, D., Stylios, C. (2019). Tiphys: An Open Networked Platform for Higher Education on Industry 4.0. Procedia CIRP79, 706711.