ŠKODA DAY 2019

ŠKODA DAY 2019

... prihlasenie

Dobrý deň, študenti,

v rámci dobrých vzťahov so Škodou v Mladej Boleslavi máte možnosť už druhý rok zúčastniť sa Škoda Day 2019. Na akciu sa môžete prihlásiť buď na 22.10.2019 alebo na 23.10.2019, viď pozvánka v prílohe, kde kliknutím na vybraný termín si môžete vybrať.

Keďže ešte jednám so Škodou o možnosti absolvovania oboch 2 dní pre všetkých prihlásených študentov ako aj kvôli logistike dopravy - aby bol možný odchod z Prešova, nie z Košíc (ale o výsledku ešte budete oboznámení, zatiaľ platí možnosť absolvovania 1 deň a odchod je z Košíc), tak okrem nutného prihlásenia sa na stránke Škody záujemcovia o exkurziu nech sa tiež hlásia na môj meil anton.panda@tuke.sk . V meili uveďte svoje celé meno a priezvisko a názov študijného programu (VT, PPVT, ...).
Následne vám podám ďalšie informácie buď ja, alebo pani Kozáková zo Škody, keď sa na súčasnom stave niečo zmení.

Pre študentov je zdarma zabezpečené: Doprava autobusom tam i späť a ubytovanie v Mladej Boleslavi.

S pozdravom,
Panda