INFORMÁCIA PRE UCHÁDZAČOV

INFORMÁCIA PRE UCHÁDZAČOV

V súvislosti so situáciou spôsobenou šírením koronavírusu vás chceme informovať o spôsobe podávanie prihlášky na TUKE:
1. Prihláška na TUKE je plne elektronická. Prihlasovací link nájdete na nasledujúcom odkaze https://eprihlaska.tuke.sk
2. K elektronickej prihláške na štúdium na TUKE je možné priložiť oskenované prílohy, nevyžadujeme žiadne overenie alebo potvrdenie o pravosti dokumentov.
3. Je možné podať aj klasickú papierovú prihlášku, čo však v súčasnosti neodporúčame. Podanie elektronickej prihlášky online je rýchlejšie, jednoduchšie a lacnejšie.
4. Nevyžadujeme žiadne potvrdenia o známkach a dosiahnutom prospechu zo stredných škôl. V prípade potreby budete o ďalšom postupe informovaní neskôr.
5. Termíny podania prihlášok http://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/uchadzaci/terminy-na-podanie-prihlasky-na-fakulty-tuke ako aj ďalšie podmienky prijatia sú uvedené na stránke TUKE alebo na stránkach jednotlivých fakúlt (http://www.tuke.sk/ v menu Fakulty).
Viac podrobností a ďalšie užitočné informácie nájdete na stránke: http://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/uchadzaci/prijimacie-konanie.