STOČ 2018

STOČ 2018
Peter Lazorík - 2. miesto, Parametrizácia rozmerov súčiastok kamerovým systémom s výstupom na web rozhranie