Preventívne opatrenia FVT TUKE v súvislosti s COVID-19. Prerušenie výučby na FVT TUKE.
FVT

Vážení zamestnanci a študenti FVT,

v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení na základe príkazu rektora TUKE sa predlžuje prerušenie prezenčnej formy štúdia na Technickej univerzite v Košiciach do odvolania.

Pedagogický proces bude pokračovať formou samoštúdia, dištančnou alebo inou vhodnou metódou.