MOODLE - oznam pre študentov
FVT

Vážení študenti FVT!

V záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení (COVID-19) a v súvislosti s nariadením rektora zo dňa 16.3.2020 zabezpečiť dištančnú formu vzdelávania študentov TUKE vydáva vedenie FVT nasledovné usmernenie pre podporu systému e-learningovej výučby pomocou MOODLE (https://moodle.tuke.sk/moodle35/).

Po prihlásení sa do portálu Moodle prostredníctvom jedinečného loginu TUKE (prihlasovacie údaje MAIS) je potrebné vybrať fakultu – FVT, následne katedru, ktorá zabezpečuje výučbu konkrétneho predmetu (podľa odporúčaných študijných plánov) a prihlásiť sa na kurz predmetu.

Upozorňujeme študentov na povinnosť kontrolovať a používať vo veci komunikácie s fakultou a systému Moodle  e-mailové konto študenta TUKE – meno.priezvisko@student.tuke.sk.

Vedenie FVT.