Akademický senát

PODPREDSEDNÍČKA

Ing. Romana Hricová, PhD.

doc. Ing. Ján Duplák, PhD.

PREDSEDA

doc. Ing. Ján Duplák, PhD.

PODPREDSEDA

Ing. Adrián Vodilka

Členovia akademického senátu

prof. Ing. Anton Panda, PhD.

doc. Ing. Marcel Fedák, PhD. Paed. IGIP.

doc. Ing. Kamil Židek, PhD.

Ing. Jozef Maščenik, PhD.

Ing. Jozef Török, PhD.

PhDr. Rimma Bielousová, PhD

Dávid Hiner

Michal Džujka

Viktória Tutokyová