Akademický senát

PODPREDSEDNÍČKA

Ing. Romana Hricová, PhD.

doc. Ing. Ján Duplák, PhD.

PREDSEDA

doc. Ing. Ján Duplák, PhD.

PODPREDSEDA

Ing. Róber Ropovík

Členovia akademického senátu

prof. Ing. Anton Panda, PhD.

doc. Ing. Marcel Fedák, PhD. Paed. IGIP.

doc. Ing. Kamil Židek, PhD.

doc. Ing. Jozef Maščenik, PhD.

Ing. Jozef Török, PhD.

PhDr. Rimma Bielousová, PhD

Michal Džujka

Viktória Tutokyová

Jakub Sopko