Študijné plány

Bakalárske štúdium

Smart technológie v priemysle Denné bakalárske štúdium
Počítačová podpora výrobných technológií Denné bakalárske štúdium Externé bakalárske štúdium
Technológie automobilovej výroby Denné bakalárske štúdium
Priemyselný manažment Denné bakalárske štúdium Externé bakalárske štúdium
Obnoviteľné zdroje energie Denné bakalárske štúdium

Inžinierske štúdium

Inteligentné technológie v priemysle Denné inžinierske štúdium
Počítačová podpora výrobných technológií Denné inžinierske štúdium Externé inžinierske štúdium
Technológie automobilovej výroby Denné inžinierske štúdium
Priemyselný manažment Denné inžinierske štúdium Externé inžinierske štúdium
Obnoviteľné zdroje energie Denné inžinierske štúdium