Harmonogram štúdia

 • Začiatok akademického roka:

  21.09.2020

 • Koniec akademického roka:

  31.08.2021

 • Slávnostné otvorenie AR (aula Štúrova):

  21.09.2020 o 13:30 hod.

 • Imatrikulácia:

  11.11.2020

Denné štúdium

Zimný semester všetky ročníky

Výučba
21.09.2020 - 18.12.2020
Zimné prázdniny
21.12.2020 - 31.12.2020
Skúškové obdobie ZS vrátane dekanských výnimiek
04.01.2021 - 12.02.2021

Výučba
15.02.2021 - 14.05.2021
Skúškové obdobie LS vrátane dekanských výnimiek
17.05.2021 - 02.07.2021
Hlavné prázdniny
06.07.2021 - 31.08.2021

Výučba
15.02.2021 - 30.04.2021
Skúškové obdobie LS vrátane dekanských výnimiek
03.05.2021 - 14.05.2021
Príprava na štátne skúšky
03.05.2021 - 21.05.2021
Odovzdanie záverečnej práce
17.05.2021 - 21.05.2021
Príprava a konanie štátnych skúšok
24.05.2021 - 18.06.2021
Promócie
02.07.2021

Výučba
15.02.2021 - 02.04.2021
Skúškové obdobie LS vrátane dekanských výnimiek
06.04.2021 - 19.04.2021
Príprava na štátne skúšky
06.04.2021 - 30.04.2021
Odovzdanie záverečnej práce
26.04.2021 - 30.04.2021
Príprava a konanie štátnych skúšok
03.05.2021 - 28.05.2021
Promócie
11.06.2021

Externé štúdium

Zimný semester všetky ročníky

Výučba
21.09.2020 - 18.12.2020
Zimné prázdniny
21.12.2020 - 31.12.2020
Skúškové obdobie ZS vrátane dekanských výnimiek
04.01.2021 - 12.02.2021

Výučba
15.02.2021 - 14.05.2021
Skúškové obdobie LS vrátane dekanských výnimiek
17.05.2021 - 02.07.2021
Hlavné prázdniny
06.07.2021 - 31.08.2021

Výučba
15.02.2021 - 30.04.2021
Skúškové obdobie LS vrátane dekanských výnimiek
03.05.2021 - 14.05.2021
Príprava na štátne skúšky
03.05.2021 - 21.05.2021
Odovzdanie záverečnej práce
17.05.2021 - 21.05.2021
Príprava a konanie štátnych skúšok
24.05.2021 - 18.06.2021
Promócie
02.07.2021

Výučba
15.02.2021 - 02.04.2021
Skúškové obdobie LS vrátane dekanských výnimiek
06.04.2021 - 19.04.2021
Príprava na štátne skúšky
06.04.2021 - 30.04.2021
Odovzdanie záverečnej práce
26.04.2021 - 30.04.2021
Príprava a konanie štátnych skúšok
03.05.2021- 28.05.2021
Promócie
12.06.2021