Dôležité oznamy pre FVT TUKE
Dôležité oznamy pre FVT TUKE

9.
JÚN 2022
FVT

Erasmus+ výzva

Vážení a milí kolegovia,

úsek zahraničných vzťahov a mobility TUKE vypisuje výzvu Erasmus+ na predkladanie prihlášok pre zástupcov vedeckej komunity TUKE na Erasmus+ mobilitu za účelom školenia – výmeny teoretických a praktických skúseností (Training) v období 22.6.-23.6.2022.

Viac informácií nájdete tu:  https://erasmus.tuke.sk/vyzva-na-zamestnanecku-mobilitu-university-of-seville-spanielsko/.

Termín odovzdania prihlášok je do 21.6.2022 fakultnému koordinátorovi Ing. Lucii Vojtekovej (lucia.vojtekova@tuke.sk).

25.
MÁJ 2022
FVT

Výzva pre bilaterálne iniciatívy v oblasti vzdelávania

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

do pozornosti vám dávame informáciu o otvorení výziev podporených z Fondu pre bilaterálne vzťahy pre rozvoj partnerstiev medzi SR a Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom.

Viac informácií nájdete tu:

http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy/632-bin-bf02

http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy/605-bin-3

 

19.
MÁJ 2022
FVT

ICMAE 2022

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

do pozornosti vám dávame medzinárodnú vedeckú konferenciu ICMAE 2022, ktorej už 13. ročník sa bude konať v dňoch 20-22 júla 2022, v Bratislave.

Viac informácií sa dozviete na web stránke konferencie http://www.icmae.org/index.html

Dovoľujeme si upriamiť poroznosť na sekciu venovanú aditívnej výrobe, ktorej bude predsedať prof. Ing. Katarína Monková, PhD.

Special Session I: Additive Manufacturing

http://www.icmae.org/session1.html

17.
MÁJ 2022
FVT

DODATOČNÁ VÝZVA: študenti – stáž

Vážené študentky, vážení študenti,

úsek zahraničných vzťahov a mobility TUKE nás informoval, že ešte stále je možnosť podať prihlášku v rámci dodatočnej výzvy pre študentov TUKE na Erasmus+ stáž.

Záujemcovia o Erasmus+ stáž majú možnosť odovzdať vyplnenú prihlášku s požadovanou prílohou do 20.05.2022 fakultnej koordinátorke Ing. Zuzane Šoltysovej,PhD. (Email: zuzana.soltysova@tuke.sk).

Link na predmetnú výzvu nájdete tu:

https://erasmus.tuke.sk/dodatocna-vyzva-studenti-staz/

 

 

5.
MÁJ 2022
FVT

Digital Week Université Côte d'Azur (27.06.-01.07.2022)

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

do pozornosti vám dávame ponuku našej partnerskej univerzity Université Côte d'Azur (FR) pre záujemcov o "International Week" v termíne 27.6.-1.7.2022.

V prípade záujmu máte možnosť realizovať túto aktivitu v rámci programu Erasmus+.

Viac informácií v letáku.

5.
MÁJ 2022
FVT

Učiteľské akadémie programu Erasmus +

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Národná agentúra programu Erasmus + v rámci pripravovanej série webinárov k centralizovaným akciám programu Erasmus+, organizuje dňa 17.05.2022, od 14:00 do 16:00 hod, prvý webinár pre záujemcov o projekty Učiteľských akadémií programu Erasmus+ . Ide o centralizovanú akciu, ktorej primárnym cieľom je posilniť európsky rozmer a internacionalizáciu vzdelávania učiteľov prostredníctvom inovatívnej a praktickej spolupráce s pedagógmi a učiteľmi v iných európskych krajinách a zdieľaním skúseností. Webinár bude prebiehať v anglickom jazyku a v rámci neho bude priestor na diskusiu a prípadný networking.

Link na registráciuhttps://dzs.attendu.cz/r/SC6Nil0lpwQOmg7K0Fn8?lang=en

3.
MÁJ 2022
FVT

Súťaž o najlepšiu študentskú prácu s inovačným potenciálom - UVP TECHNICOM

SÚŤAŽ TOP ŠTUDENTSKÁ PRÁCA

Prihlásiť sa do súťaže môže každý, kto v školskom roku 2021/2022 úspešne obhájil svoju bakalársku prácu (Bc.), diplomovú prácu (DP) alebo záverečnú prácu doktorandského štúdia (PhD.) na Technickej univerzite v Košiciach v termíne do 30.6.2022.

https://uvptechnicom.sk/sutaz-o-najlepsiu-studentsku-pracu-s-inovacnym-potencialom/

2.
MÁJ 2022
FVT

Zero Waste Technologies

Vážení a milí kolegovia,

do pozornosti Vám dávame informáciu o konaní sa konferencie "Zero Waste Technologies" od našej partnerskej inštitúcie Bydgoszcz University of Science and Technology v Poľsku.

Viac informácií nájdete na :

https://pbs.edu.pl/pl/nauka-i-badania/konferencje/zero-waste-technologies 

Contact: 0waste@pbs.edu.pl

 

7.
FEB 2022
FVT

Online lekcie angličtiny s native speakermi!!!

26.
JAN 2022
FVT

Ponuka Letnej školy 2022 pre študentov

Do pozornosti vám dávame ponuku z našej partnerskej Masarykovej univerzity v Brne (2022 Summer Schools at Masaryk University)

Viac informácií na https://www.muni.cz/en/admissions/summer-and-winter-schools?utm_campaign=summer-schools&utm_source=newsletter&utm_medium=email#online_winter