Dôležité oznamy pre FVT TUKE
Dôležité oznamy pre FVT TUKE

2.
FEB 2023
FVT

International Staff Week na FH JOANNEUM

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

do pozornosti Vám dávame možnosť zúčastniť sa

International Staff Week na FH JOANNEUM, Graz, Rakúskov dňoch 08.05-12.05.2023

Témou podujatia bude " Tackling the Grand Challenges from a Multidisciplinary Perspective"

Viac informácií nájdete na:

https://www.fh-joanneum.at/en/international/services/international-staff-week/

1.
FEB 2023
FVT

Global Faculty Week 2023

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

do pozornosti Vám dávame možnosť zúčastniť sa “Global Faculty Week 2023” na našej partnerskej inštitúcií Kaunas University of Technology (Litva).

Podujatie bude zamerané na rozvoj medzinárodnej spolupráce akademických pracovníkov vo vybraných oblastiach.

Viac informácií nájdete na web stránke https://en.ktu.edu/erasmus/globalweek/

27.
JAN 2023
FVT

International Week

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

do pozornosti Vám dávame možnosť zúčastniť sa "International Week-u" na Polytechnic Institute of Cávado and Ave (IPCA), v Portugalsku.

Na International Week je nutné sa registrovať na prostredníctvom nasledujúceho URL linku:https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=IefZ3M2CCki_jdkYysbmUIw-rowSIwlKjc0vI8CXtkFUMFlNWVA1NFBUNk1XUUlPV1E4TlRPNEtaUS4u

Dôležité dátumy: 

Registrácia do 28.02.2023 -75 €-

Registrácia do 31.03.2023 -100€-

Termín konania InWeek-u: 15.05.-18.05.2023

Viac informácií ... 

V prípade otázok kontaktujte organizačný tím na Emailovej adrese: gri@ipca.pt

24.
JAN 2023
FVT

Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium francúzskej vlády

Vážené študentky, vážení študenti,

dovoľujem si vás upozorniť na výzvu na predkladanie žiadostí o štipendium francúzskej vlády na rok 2023/2024 na absolvovanie posledného ročníka VŠ štúdia Master 2 - 860 € (uchádzať sa môžu študenti 1. alebo 2. ročníka magisterského štúdia) alebo na dvojitý doktorát - 1588 € mesačne (študent získa po troch rokoch štúdia aj diplom fr. univerzity aj diplom sk univerzity).

Na nižšie ročníky (bakalárske stupeň a prvý rok magisterského štúdia-Master 1) je možné získať kofinancované štipendium vo výške 470 € mesačne.

Žiadosti treba zaslať do 1. marca 2023.

Bližšie informácie, ako aj formulár žiadosti, nájdete na stránke Francúzskeho inštitútu: https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia/?fbclid=IwAR3cYOfwKFBpnbyNRU-cn7RIVyOCzJ62kOSGV9fBOT1lU2YSFokfK4w7VVg

24.
JAN 2023
FVT

Výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá a projektovú spoluprácu Rakúsko - Slovensko

Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá a projektovú spoluprácu.

Zároveň by sme Vás radi informovali, že bližšie informácie k aktuálnej výzve budú prezentované na webinároch SAIA:

  • Rakúsko - štipendiá a granty na výskumné pobyty a projekty (streda, 1.2.2023 o 14:00 hod. / link na pripojenie - https://bit.ly/3WeiE7q)
  • Rakúsko - štipendiá a granty na študijné pobyty a letné kurzy nemeckého jazyka (streda, 8.2.2023 o 14:00 hod. / link na pripojenie https://bit.ly/3GNWbZ5)
6.
DEC 2022
FVT

Ponuka štipendií DAAD do Nemecka pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov

NEMECKO - Štipendiá DAAD na pobyty pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov

Uzávierka: 16. január 2023

Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na krátkodobé výskumné pobyty

(1 – 6 mesiacov), 1200 eur/mesiac

Pobyt je možné realizovať v období od  júna 2023 do marca 2024.

Výskumné štipendiá pre vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov

(1 – 3 mesiace), 2000-2150 eur/mesiac

Pobyt je možné realizovať v období od  júna 2023 do decembra 2023.

Výskumné pobyty pre bývalých štipendistov DAAD

(1 – 3 mesiace), 2000-2150 eur/mesiac

Pobyt je možné realizovať v období od  júna 2023 do decembra 2023.

Študijné pobyty pre vysokoškolských učiteľov umeleckých smerov a architektúry

(1 – 3 mesiace), 2000-2150 eur/mesiac

Pobyt je možné realizovať v období od  júna 2023 do decembra 2023.

Bližšie informácie: https://bit.ly/3F5oqSj  

30.
NOV 2022
FVT

Pozvánka na workshop “Naštartuj svoju kariéru vo výskume”

Aagentúra SAIA, n. o., v rámci aktivít iniciatívy EURAXESS Slovensko v spolupráci s Úsekom vedy, výskumu a doktorandského štúdia Rektorátu TUKE organizujú podujatie zamerané na podporu mobility a kariérneho rozvoja doktorandov a mladých výskumníkov pod názvom “Naštartuj svoju kariéru vo výskume”, ktoré sa bude konať 9. decembra 2022 v čase od 9:00 do 12:30 v priestoroch Univerzitnej knižnice TUKE.

Cieľom podujatia je podporiť doktorandov a mladých výskumníkov v úspešnom rozbehu kariéry vo výskume. V panelovej diskusii sa skúsení výskumníci a výskumníčky podelia o svoju osobnú kariérnu skúsenosť. Pozvánka na podujatie.
Program podujatia a link na registračný formulár nájdete na stránke:  https://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/workshop-kariera-ke/.

Registrácia je otvorená do 6. decembra 2022.

28.
NOV 2022
FVT

Vyhlásenie volieb do Akademického senátu Fakulty výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove

Akademický senát Fakulty výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove vyhlasuje voľby do Akademického senátu Fakulty výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove dňa 30.11.2022 od 8:00 do 14:00 hod.

Voľby Akademického senátu Fakulty výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove pre zamestnaneckú časť sa budú konať v Zasadacej miestnosti dekanátu FVT, Bayerova 1, prízemie.

Voľby Akademického senátu Fakulty výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove pre študentskú časť sa budú konať v Miestnosti č. 030, Štúrova 31, prízemie.

25.
NOV 2022
FVT

Vyhlásenie doplňujúcich volieb na delegátov do Študentskej rady vysokých škôl

V zmysle "Zásad volieb do Študentskej rady vysokých škôl" Akademický senát Technickej univerzity v Košiciach vyhlasuje voľby na delegátov do Študentskej rady vysokých škôl. Voľby sa uskutočnia dňa 22. decembra 2022.

Vyhlásenie volieb do Študentskej rady vysokých škôl

Vzor návrhu kandidáta

Technické zabezpečenie volieb (korektné podanie a prijatie návrhu kandidáta)

14.
NOV 2022
FVT

Výzva na BIP mobilitu pre študentov

Vážené študentky, vážení študenti,

dovoľujeme si Vás informovať, že bola zverejnená výzva na BIP (Blended Intensive Programme) študentskú mobilitu.

Viac informácií nájdete na: https://erasmus.tuke.sk/vyzva-na-bip-mobilitu-pre-studentov/.

Záujemcovia majú možnosť odovzdať vyplnenú prihlášku študenta na študentskú mobilitu Erasmus+ za účelom štúdia s požadovanými prílohami do 25.11.2022 fakultnej koordinátorke, Ing.Zuzane Šoltysovej, PhD. (Email: zuzana.soltysova@tuke.sk).

Po úspešnom výbere prihláseného študenta jeho fakultou bude študent kontaktovaný Erasmus+ koordinátorom ohľadom stretnutia pre vybraných študentov, kde dostane inštrukcie k ďalšiemu postupu.

8.
NOV 2022
FVT

Dodatočná výzva na študentskú mobilitu v letnom semestri 22/23

Vážené študentky, vážení študenti.

Úsek zahraničných vzťahov a mobility TUKE vypisuje dodatočnú výzvu na predkladanie prihlášok pre študentov, záujemcov o Erasmus+ študijný pobyt v LS akademického roka 2022/23*.

Prihlášky je možné odovzdávať fakultnej koordinátorke Ing. Zuzane Šoltysovej, PhD., do 11.11.2022.

*V dodatočnej výzve je možné sa prihlásiť len na prijímacie inštitúcie, ktorých nominačná platforma je ešte otvorená. Študenti, ktorí majú záujem sa prihlásiť v tejto výzve, si musia overiť, či nimi vybratá prijímacia inštitúcia ešte v čase prihlasovania prijíma nominácie z TUKE.

Viac informácií nájdete na: https://erasmus.tuke.sk/dodatocna-vyzva-na-studentsku-mobilitu-v-letnom-semestri-22-23/

28.
OKT 2022
FVT

Zápisnica hlavnej volebnej komisie a výsledky volieb do Akademického senátu Technickej univerzity v Košiciach

27.
OKT 2022
FVT

Kurz Vysokoškolská pedagogika

Oddelenie spoločenských vied ÚJSŠ TUKE organizuje v akademickom roku 2023/24 15. beh akreditovaného kurzu podľa štandardov IGIP (Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik) pre učiteľov TUKE s možnosťou získania medzinárodného certifikátu a titulu ING.PAED.IGIP na základe osvedčenia z kurzu ... viac

26.
OKT 2022
FVT

Dekanské voľno

Dekan FVT TUKE udeľuje dňa 31.10.2022 (pondelok) dekanské voľno pre študentov FVT všetkých stupňov štúdia.

25.
OKT 2022
FVT

Ulysseus výzva na zmiešanú mobilitu

Dovoľujeme si Vás informovať, že bola zverejnená výzva na zmiešanú mobilitu zamestnancov TUKE v rámci ULYSSEUS.

Viac informácií nájdete na:  https://erasmus.tuke.sk/zamestnanecka-vyzva-nice-francuzsko-innsbruck-rakusko/

Dátum podávania prihlášok fakultnej koordinátorke, Ing. Monike Kažimírovej, je do 02.11.2022

 

 

19.
OKT 2022
FVT

Štipendiá francúzskej vlády na rok 2023

Vedecko -výskumné stáže vo Francúzsku

Ponuka štipendií francúzskej vlády na rok 2023. Viac informácií *.pdf 

 

14.
OKT 2022
FVT

Výzva na zamestnaneckú mobilitu

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Úsek zahraničných vzťahov a mobility TUKE vypisuje výzvu Erasmus+ na predkladanie prihlášok pre učiteľov a pracovníkov TUKE na Erasmus+ mobility v akademickom roku 2022/2023.

Pozor! Ide o dodatočnú výzvu a platí len pre mobility od decembra 2022 do júna 2023!

Viac informácií nájdete https://erasmus.tuke.sk/vyzva-na-zamestnanecku-mobilitu/

Záujemcovia majú možnosť odovzdať  vyplnenú prihlášku  s požadovanou prílohou do 24.10.2022 pani Ing. Monike Kažimírovej.

K prihláške za účelom výučby je potrebné priložiť program výučby (staff mobility agreement – teaching) podpísaný žiadateľom, prijímajúcou ako aj vysielajúcou inštitúciou.

K prihláške za účelom školenia je potrebné priložiť pracovný plán (staff mobility agreement – training) podpísaný žiadateľom, prijímajúcou ako aj vysielajúcou inštitúciou.

Výber účastníkov mobility bude realizovaný na základe poradia po vyhodnotení prihlášky žiadateľa podľa platných kritérií .

13.
OKT 2022
FVT

Výzva na ULYSSEUS zamestnaneckú mobilitu

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

úsek zahraničných vzťahov a mobility TUKE vypisuje výzvu Erasmus+ na predkladanie prihlášok pre učiteľov a pracovníkov TUKE na Erasmus+ mobility v akademickom roku 2022/2023.

Dovoľujem si upozorniť, že vďaka členstvu TUKE v aliancii európskych univerzít ULYSSEUS majú zamestnanci TUKE možnosť zapojiť sa aj do zamestnaneckých mobilít z ponuky našej aliancie.

Ponuka ULYSSEUS mobility sa priebežne aktualizuje, viac informácií nájdete nahttps://ulysseus.eu/partners-short-courses/

Termín uzávierky: vyplnenú prihlášku s požadovanými prílohami odovzdajte do 24.10.2022

Podrobnejšie informácie nájdete tu: https://erasmus.tuke.sk/vyzva-na-ulysseus-zamestnanecku-mobilitu/

Kontaktná osoba pre FVT:

Ing. Monika Kažimírová – monika.kazimirova@tuke.sk, 055/602 6391

4.
OKT 2022
FVT

Autumn Adventures 2022

Milí kolegovia,

dovoľujeme si informovať Vás o pripravovanom podujatí organizovanom EURAXESS Slovensko (www.euraxess.sk).

Ide o jesennú sériu neformálnych stretnutí Autumn Adventures určených pre zahraničných doktorandov, výskumníkov, vysokoškolských učiteľov a ich rodinných príslušníkov pôsobiacich na slovenských vysokých školách a vo výskumných organizáciách na Slovensku.

V Košiciach sa toto podujatie uskutoční dňa 7.10. 2022 (piatok).

Účasť na stretnutiach je BEZPLATNÁ pre zahraničných doktorandov, výskumníkov, vysokoškolských učiteľov a ich rodinných príslušníkov.

Autumn Adventures 2022  .pdf

7.
SEP 2022
FVT

Národný štipendijný program - výzva na predkladanie žiadostí

Vážení kolegovia a milí študenti,

dávame Vám do pozornosti výzvu na predkladanie žiadosti "Národného štipendijného programu Slovenskej republiky" na letný semester akademického roka 2022/2023.

Uzávierka on-line žiadostí je do 31.10.2022 do 16:00 hod.

Podrobnejšie informácie nájdete tu : https://www.stipendia.sk/sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-31-10-22-otvorena

Kontaktná osoba pre FVT : Ing. Lucia Vojteková - lucia.vojtekova@tuke.sk - 055/6026391

1.
SEP 2022
FVT

SOFTVÉROVÁ PODPORA ŠTÚDIA

Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove v akademickom roku 2022/2023 organizuje kurz SOFTVÉROVEJ PODPORY ŠTÚDIA (ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАННЯ) pre študentov 1. ročníka Bc.

14.
JÚL 2022
FVT

International Week on Sustainability

Milí študenti,

preposielame Vám ponuku našej partnerskej univerzity Berlin School of Economics and Law, ktorá organizuje pre študentov podujatie: International Week on Sustainability v novembri 2022.

Bližšie informácie a možnosť prihlásiť sa :  https://www.hwr-berlin.de/aktuelles/veranstaltungen/veranstaltung-detail/313-international-week-on-sustainability-climate-change-and-democracy/

Termín registrácie je do 30.09.2022.

Pre viac informácií kontaktujte organizátora: sustainability-week@hwr-berlin.de

25.
MÁJ 2022
FVT

Výzva pre bilaterálne iniciatívy v oblasti vzdelávania

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

do pozornosti vám dávame informáciu o otvorení výziev podporených z Fondu pre bilaterálne vzťahy pre rozvoj partnerstiev medzi SR a Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom.

Viac informácií nájdete tu:

http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy/632-bin-bf02

http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy/605-bin-3

 

7.
FEB 2022
FVT

Online lekcie angličtiny s native speakermi!!!

26.
JAN 2022
FVT

Ponuka Letnej školy 2022 pre študentov

Do pozornosti vám dávame ponuku z našej partnerskej Masarykovej univerzity v Brne (2022 Summer Schools at Masaryk University)

Viac informácií na https://www.muni.cz/en/admissions/summer-and-winter-schools?utm_campaign=summer-schools&utm_source=newsletter&utm_medium=email#online_winter