Dôležité oznamy pre FVT TUKE
Dôležité oznamy pre FVT TUKE

7.
SEP 2022
FVT

Národný štipendijný program - výzva na predkladanie žiadostí

Vážení kolegovia a milí študenti,

dávame Vám do pozornosti výzvu na predkladanie žiadosti "Národného štipendijného programu Slovenskej republiky" na letný semester akademického roka 2022/2023.

Uzávierka on-line žiadostí je do 31.10.2022 do 16:00 hod.

Podrobnejšie informácie nájdete tu : https://www.stipendia.sk/sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-31-10-22-otvorena

Kontaktná osoba pre FVT : Ing. Lucia Vojteková - lucia.vojtekova@tuke.sk - 055/6026391

1.
SEP 2022
FVT

SOFTVÉROVÁ PODPORA ŠTÚDIA

Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove v akademickom roku 2022/2023 organizuje kurz SOFTVÉROVEJ PODPORY ŠTÚDIA (ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАННЯ) pre študentov 1. ročníka Bc.

14.
JÚL 2022
FVT

International Week on Sustainability

Milí študenti,

preposielame Vám ponuku našej partnerskej univerzity Berlin School of Economics and Law, ktorá organizuje pre študentov podujatie: International Week on Sustainability v novembri 2022.

Bližšie informácie a možnosť prihlásiť sa :  https://www.hwr-berlin.de/aktuelles/veranstaltungen/veranstaltung-detail/313-international-week-on-sustainability-climate-change-and-democracy/

Termín registrácie je do 30.09.2022.

Pre viac informácií kontaktujte organizátora: sustainability-week@hwr-berlin.de

25.
MÁJ 2022
FVT

Výzva pre bilaterálne iniciatívy v oblasti vzdelávania

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

do pozornosti vám dávame informáciu o otvorení výziev podporených z Fondu pre bilaterálne vzťahy pre rozvoj partnerstiev medzi SR a Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom.

Viac informácií nájdete tu:

http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy/632-bin-bf02

http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy/605-bin-3

 

7.
FEB 2022
FVT

Online lekcie angličtiny s native speakermi!!!

26.
JAN 2022
FVT

Ponuka Letnej školy 2022 pre študentov

Do pozornosti vám dávame ponuku z našej partnerskej Masarykovej univerzity v Brne (2022 Summer Schools at Masaryk University)

Viac informácií na https://www.muni.cz/en/admissions/summer-and-winter-schools?utm_campaign=summer-schools&utm_source=newsletter&utm_medium=email#online_winter