Dôležité oznamy pre FVT TUKE
Dôležité oznamy pre FVT TUKE

14.
APR 2021
FVT

Ako podať prihlášku?

Elektronická prihláška (e-prihláška)

 

Pre stiahnutie návodu ako zaevidovať prihlášku kliknite TU

12.
APR 2021
FVT

Harmonogram štátnych skúšok v akademickom roku 2020/2021

30.
MAR 2021
FVT

NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM (NŠP) SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Výzva na predkladanie žiadostí - akademický rok 2021/2022 - je otvorená!

Prihlášky zaslať elektronicky do 30.04.2021

Viac informácií na https://www.stipendia.sk/sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-akad-rok-2021/2022-otvorena