Bezbariérové centrum

Bezbariérové centrum je celouniverzitným pracoviskom. Medzi jeho hlavné činnosti patrí poskytovanie informačných a poradenských služieb, koordinácia a administrácia podporných služieb, metodická činnosť a podpora, organizovanie vzdelávacích kurzov a riešenie individuálnych študijných záležitosti študentov so špecifickými potrebami.

Sme tu pre Vás ak potrebujete:

  • poradiť s výberom študijného odboru
  • získať informácie o modifikácii študijných podmienok
  • vyhodnotiť Vaše špecifické potreby pri štúdiu
  • zabezpečiť podporné služby pri štúdiu
  • riešiť študijné záležitosti na fakulte v spolupráci s fakultnými koordinátormi
V prípade akýchkoľvek otázok alebo ťažkostí ma neváhajte kontaktovať. Rada Vám pomôžem a spoločne ich vyriešime.
doc. RNDr. Denisa Olekšáková, PhD.
doc. RNDr. Denisa Olekšáková, PhD.

doc. RNDr. Denisa Olekšáková, PhD.

Prodekanka pre vzdelávanie

  • denisa.oleksakova@tuke.sk
  • 00421 55 602 6403
  • Bayerova 1, č. dv. 110