Habilitačné konanie a inauguračné konanie

výrobné technológie
procesná technika
priemyselné inžinierstvo