Založenie fakulty a prvé roky fungovania boli mimoriadne hektické. Vedenie, zamestnanci, ale aj prví študenti museli ukázať perspektívu fakulty ako takej, a tým zabezpečiť jej ďalšie fungovanie. Aj napriek tomu, že toto obdobie bolo náročné a fakulta čelila dokonca návrhu na zrušenie, nik sa nevzdal. Všetko úsilie bolo napokon odmenené 15. apríla 1996 transformáciou na plnohodnotnú fakultu s inžinierskym štúdiom a novým názvom:

Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove

K významnému 25. výročiu založenia Fakulty výrobných technológií so sídlom v Prešove vznikla publikácia, ktorá podrobnejšie opisuje založenie a fungovanie fakulty. Obsahuje mnoho historických fotografií a dokumentov. Touto formou sa chceme podeliť o krásne spomienky a poďakovať všetkým predchádzajúcim a terajším pracovníkom a študentom fakulty.