Aktuality

Júl 2022
Technológ roka 2021
 • Top aktualita

prof. Ing. Michal Hatala, PhD. - Hľadať nové výzvy a nadväzovať výskumné spolupráce je moje poslanie

Detail aktuality
Klubový deň ZSVTS
 • Top aktualita

28. júna 2022 10:00 –Bayerova 1, Prešov

Detail aktuality
Jazyková škola Prešov
 • Top aktualita

Zápis do kurzov na školský rok 2022/2023

Detail aktuality
Slávnostná promócia
 • Top aktualita

9.6.2022 o 10.00

Detail aktuality
UniverCity Tour in Slovakia 2022
 • Top aktualita

V rámci služieb poskytovaných servisnými centrami EURAXESS Slovensko (www.euraxess.sk) sa organizuje séria neformálnych stretnutí určených pre zahraničných doktorandov, výskumníkov a vysokoškolských učiteľov pôsobiacich na slovenských vysokých školách a vo výskumných organizáciách na Slovensku.

Detail aktuality
DNI FVT
 • Top aktualita

A JE TO TU!

Detail aktuality
"Študuj pre prax"
 • Top aktualita

"Študuj pre prax" a nájdi pre seba tú správnu spoločnosť!

Detail aktuality
PICNICFVT2022
 • Top aktualita

Príď sa zabaviť

Detail aktuality
Doplňujúce pedagogické štúdium na TUKE v akademickom roku 2022/23
 • Top aktualita

v dennej forme štúdia a v externej forme štúdia

Detail aktuality
Pracovná ponuka pre študentov
 • Top aktualita

BSH Drives and Pumps s.r.o.

Detail aktuality
Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia ako správny partner na spoluprácu
 • Top aktualita

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia uskutočnila online prednášku pre našich študentov inžinierskeho štúdia zameraní PRIEMYSELNÝ MANAŽMENT a INTELIGENTNÉ TECHNOLÓGIE V PRIEMYSLE. Poďakovanie patrí Johannesovi Hintsch, Kamile Bačovej, Fruadovi Naser a Lenke Kiššovej

Detail aktuality
Škoda Auto a.s.
 • Top aktualita

Škoda Octavia VRC plug-in-hybrid

Detail aktuality
ESET Science Award 2021
 • Top aktualita

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc. - laureát ESET Science AWARD 2021 v kategórií Výnimočný vysokoškolský pedagóg

Detail aktuality
IVES - ponuka pre vysokoškolákov
 • Top aktualita

PRÍĎ K NÁM ZVYŠOVAŤ KVALITU INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV VEREJNEJ SPRÁVY A POMÔCŤ NÁM S MODERNIZÁCIOU

Detail aktuality
 • Top aktualita

V prípade záujmu o štipendijný pobyt v Ruskej federácii udeľovaný na základe medzivládnej bilaterálnej dohody je potrebné, aby uchádzač najskôr podal žiadosť podľa podmienok ruskej strany do 31. 10. 2021 23.59 hod.

Detail aktuality
PARTNERSHIP WITHOUT BORDERS
 • Top aktualita

Electronic Monitoring Platform

Detail aktuality
 • Top aktualita

MESTO PREŠOV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta: energetický manažér, referát životného prostredia, odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry na dobu určitú 1 rok.

Detail aktuality
UNINFOS 2021
 • Top aktualita

UNINFOS 2021, 21.-23. september 2021

Detail aktuality
Naštartuj svoju kariéru s ELCOMom.
 • Top aktualita

Ak pre teba pojmy extrusion, chamfer či vertex nie sú španielskou dedinou, čítaj ďalej. Do nášho tímu hľadáme možno práve teba!

Detail aktuality
Učiteľ programovania/informatiky
 • Top aktualita

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Ulica Karola Adlera 5 841 02 Bratislava

Detail aktuality
Práca na dohodu so zameraním na brigádnickú prácu študentov
 • Top aktualita

Webinár s Júliou Pšenkovou vám na základe aktuálne najčastejších otázok prináša praktický pohľad na problematiku zamestnávania študentov (brigádnikov) na dohodu.

Detail aktuality
Ponuka pre študentov FVT TUKE
 • Top aktualita

MK Illumination Production, s.r.o. Solivarská 1/A, Prešov - Náplň práce: Kreslenie technickej dokumentácie, tlač výkresov, zapisovanie údajov do systému, spolupráca s technickým oddelením, oddelením vývoja a oddelením zákazníckeho servisu.

Detail aktuality
SLOVENČINA PRE CUDZINCOV
 • Top aktualita

JAZYKOVÁ ŠKOLA PREŠOV, Plzenská 10 www.jspresov.sk

Detail aktuality
PILOTNÁ VÝZVA NA MOBILITY V RÁMCI ALIANCIE ULYSSEUS
 • Top aktualita

Do pozornosti študentov a zamestnancov Fakulty výrobných technológií dávame pilotnú výzvu na mobility v rámci našej aliancie Európskych univerzít Ulysseus https://ulysseus.eu/

Detail aktuality
 • Top aktualita

Katedra inžinierskej pedagogiky otvára v akademickom roku 2021/2022 štvorsemestrálne doplňujúce štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti pre študentov TUKE

Detail aktuality
Informácie o pracovnom mieste
 • Top aktualita

Chceš si privyrobiť popri škole? Zaujímajú ťa rýchle autá a chcel by si sa dozvedieť o nich viac? Tak neváhaj a prihlás sa k nám na brigádu! Pošli svoj životopis na juliana.katuscakova@garrettmotion.com a staň sa plnohodnotným členom tímu, ktorý vyrába turbá do áut svetovej triedy!

Detail aktuality
PRACOVNÁ PONUKA
 • 15.02.2021

Informácie o pracovných miestach

Detail aktuality
Machine Modelling and Simulations 2021
 • 07.02.2021

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove je organizátorom 26.medzinárodnej vedeckej konferencie Machine Modelling and Simulations 2021 07-09 September 2021, Hotel Alexander, Bardejovské Kúpele, Slovenská republika Viac informácií na https://mmsconf.eu/index.php/mms/mms2021

Detail aktuality
Katedroví správcovia IS MAIS
 • 28.01.2021

Katedroví správcovia IS MAIS

Detail aktuality
Naše prvé lastovičky SAP Akadémie.
 • 02.07.2020

Gratulujeme študentom FVT TUKE k úspešnému absolvovaniu SAP Akadémie a prajeme Vám veľa pracovných úspechov. Súčasne sa chceme poďakovať za spoluprácu UPJŠ a pani Ing. Slávke Šimkovej, PhD. a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity. Vďaka patrí aj Ing. Mgr. Annamárií Behúnovej, PhD., ktorá bola patrónkou našich študentov počas celého akademického roka.

Detail aktuality
Ing. Darina Dupláková, PhD.
 • 12.06.2020

V aktuálnom čísle časopise ŽIVOT č.24/11.6.2020 nájdete článok "SÚHRN DOBRÝCH NÁHOD"o našej kolegyni Ing. Darine Duplákovej, PhD. - nositeľke ocenenia Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov.

Detail aktuality
FVT vyrába ochranné štíty a masky - FVT darovala prešovským hasičom celotvárové ochranné štíty
 • 06.05.2020

Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove darovala prešovským hasičom celotvárové ochranné štíty, vyrábané pomocou 3D tlačiarne. Do tejto záslužnej činnosti sa zapájajú aj študenti.

Detail aktuality
Výroba ochranných štítov na boj proti COVID-19 na pôde Fakulty výrobných technológií
 • 02.04.2020

V poslednom období celý svet zvádza boj s ochorením COVID-19 a tiež aj s veľkým nedostatkom ochranných pomôcok slúžiacich nie len na ochranu obyvateľov krajiny, ale taktiež na ochranu pracovníkov v zdravotníckej, sociálnej alebo inej sfére. V tomto boji sa zo všetkých síl snaží pomáhať aj Fakulta výrobných technológií. Úsilie a intenzívna práca našich zamestnancov začína v posledných dňoch prinášať viac a viac výsledkov v podobe hotových ochranných pomôcok určených na boj proti COVID-19.

Detail aktuality
Automatizácia a robotizácia pre výrobné procesy 21. storočia
 • 11.03.2020

Predmet výskumu: výskum teplotných vplyvov materiálov určených pre oblasť aditívnych technológií so zameraním na SLM metódu, výskum v oblasti testovania nových materiálov inovatívnymi NDT metódami výskum využitia konvolučných sietí v oblasti rozpoznávania obrazov strojových súčiastok, výskum v oblasti trénovania neurónových sietí prostredníctvom 3D modelov súčiastok a výrobkov

Detail aktuality
Titul EUR ING
 • 11.03.2019

Titul EUR ING (Európsky inžinier / Euroinžinier) je celo-európsky uznávaný ekvivalent technického vysokoškolského vzdelania. Považuje sa za garanciu odbornej a spoločenskej kvality vzdelania inžiniera Európy. Certifikát umožňuje neobmedzenú mobilitu inžinierov vo svete a zároveň rieši problematiku uznávania kvalifikácie medzi jednotlivými krajinami v Európe a vo svete.

Detail aktuality