Aktuality

Február 2023
Odovzdanie diplomov a ďakovných listov
 • Top aktualita

Najlepšia doktorandská práca z pohľadu prevedenia prezentácie na TUKE 2022 -  Ing. Jakub Demčák - FVT Prešov Najlepšia doktorandská práca po vedeckej stránke na TUKE 2022 -  Ing. Matúš Geľatko - FVT Prešov

Detail aktuality
 • Top aktualita

Akademický senát Fakulty výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove vyhlasuje voľby do Akademického senátu Fakulty výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove dňa 30.11.2022 od 8:00 do 14:00 hod. Voľby Akademického senátu Fakulty výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove pre zamestnaneckú časť sa budú konať v Zasadacej miestnosti dekanátu FVT, Bayerova 1, prízemie. Voľby Akademického senátu Fakulty výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove pre študentskú časť sa budú konať v Miestnosti č. 030, Štúrova 31, prízemie.

Detail aktuality
Ocenená diplomová práca Ing. Gabriela Stolárika
 • Top aktualita

Slávnostné odovzdávanie ocenení študentom Technickej Univerzity v Košiciach za ich výherné finálne práce s biznis potenciálom sa konalo na pôde Univerzitného Vedeckého parku 2.11.2022.

Detail aktuality
30. výročia založenia Fakulty výrobných technológií
 • Top aktualita

Dňa 19.10.2022 sa konalo slávnostné zasadnutie vedeckej rady Fakulty výrobných technológií pri príležitosti osláv 30. výročia založenia fakulty v priestoroch Národnej kultúrnej pamiatky "Sklad soli"

Detail aktuality
Invitation to participate in the European Defence Challenge III
 • Top aktualita

We invite students to register for the European Defence Challenge III and submit their work.

Detail aktuality
Rozvoj excelentných výskumných kapacít v oblasti aditívnych technológií pre Priemysel 21. storočia
 • Top aktualita

Výskum inovatívnych technológií aditívnej výroby a ich monitorovanie

Detail aktuality
Technológ roka 2021
 • Top aktualita

prof. Ing. Michal Hatala, PhD. - Hľadať nové výzvy a nadväzovať výskumné spolupráce je moje poslanie

Detail aktuality
Doplňujúce pedagogické štúdium na TUKE v akademickom roku 2022/23
 • Top aktualita

v dennej forme štúdia a v externej forme štúdia

Detail aktuality
Škoda Auto a.s.
 • Top aktualita

Škoda Octavia VRC plug-in-hybrid

Detail aktuality
ESET Science Award 2021
 • Top aktualita

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc. - laureát ESET Science AWARD 2021 v kategórií Výnimočný vysokoškolský pedagóg

Detail aktuality
Katedroví správcovia IS MAIS
 • 28.01.2021

Katedroví správcovia IS MAIS

Detail aktuality
Automatizácia a robotizácia pre výrobné procesy 21. storočia
 • 11.03.2020

Predmet výskumu: výskum teplotných vplyvov materiálov určených pre oblasť aditívnych technológií so zameraním na SLM metódu, výskum v oblasti testovania nových materiálov inovatívnymi NDT metódami výskum využitia konvolučných sietí v oblasti rozpoznávania obrazov strojových súčiastok, výskum v oblasti trénovania neurónových sietí prostredníctvom 3D modelov súčiastok a výrobkov

Detail aktuality
Titul EUR ING
 • 11.03.2019

Titul EUR ING (Európsky inžinier / Euroinžinier) je celo-európsky uznávaný ekvivalent technického vysokoškolského vzdelania. Považuje sa za garanciu odbornej a spoločenskej kvality vzdelania inžiniera Európy. Certifikát umožňuje neobmedzenú mobilitu inžinierov vo svete a zároveň rieši problematiku uznávania kvalifikácie medzi jednotlivými krajinami v Európe a vo svete.

Detail aktuality