Machine Modelling and Simulations 2021

Machine Modelling and Simulations 2021

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove je organizátorom 26.medzinárodnej vedeckej konferencie

Machine Modelling and Simulations 2021

07-09 September 2021, Hotel Alexander, Bardejovské Kúpele, Slovenská republika

Viac informácií na https://mmsconf.eu/index.php/mms/mms2021