Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia ako správny partner na spoluprácu

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia ako správny partner na spoluprácu

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia uskutočnila online prednášku pre našich študentov inžinierskeho štúdia zameraní PRIEMYSELNÝ MANAŽMENT a INTELIGENTNÉ TECHNOLÓGIE V PRIEMYSLE.

Poďakovanie patrí Johannesovi Hintsch, Kamile Bačovej, Fruadovi Naser a Lenke Kiššovej